PROGRAMET MASTER JASHTË VENDIT

Një shumëllojshmëri e fushave të studimit dhe programeve

Një diplomë master ka qenë prej kohësh më shumë se një mënyrë për të vazhduar jetën tuaj studentore. Ju jep mundësinë të ndërtoni njohuritë dhe aftësitë që keni marrë nga diploma bachelor, si dhe të profilizoni veten në mënyrë që të mund të siguroni punësim. Programet master jashte vendit zgjasin 1 ose 2 vjet, në varësi të fushës dhe kurrikulës. Në programet dyvjeçare të Masterit, studentët kanë mundësinë të kalojnë semestrin e tretë si praktikë ose shkëmbim në një universitet partner. Në shumicën e vendeve të Europës Perëndimore, një kërkesë bazë për aplikantët për një program Master ne Europe është një diplomë Bachelor në një fushë të ngjashme. Për ata që nuk e plotësojnë këtë kërkesë, ofrohet një vit ose semestër përgatitor për të marrë kreditet e nevojshme (të ashtuquajturat pre-master).

LLOJET E PROGRAMEVE MASTER

Master i arteve (MA)

Një Master i Arteve (MA) zakonisht jepet për studimin e fushave të shkencave humane si artet, komunikimi, arsimi, gjuhët, gjuhësia, shkencat sociale, letërsia, gjeografia, historia dhe muzika.

Master në Filozofi (MPhil)

Një Master i Filozofisë (MPhil) është zakonisht një program dyvjeçar që i paraprin programeve të doktoraturës dhe përfundimi i tij mund të jetë një parakusht për të vazhduar në një doktoraturë. Në ndryshim nga programet Master që kanë një orientim më praktik, ky kualifikim është i orientuar drejt kërkimit dhe gjatë periudhës së studimit studentët punojnë në një projekt të pavarur kërkimor nën drejtimin e një mbikëqyrësi në fushën e tyre të zgjedhur, i cili përbën bazën e tezës së tyre të magjistraturës. 

Master në Drejtësi

Është një shtrirje e natyrshme për të diplomuarit e një programi bachelor në drejtësi me formim profesional ligjor, ose nga një fushë e ngjashme. Në shumë vende, studentët e drejtësisë diplomohen drejtpërdrejt me një diplomë Master, i cili është i vetmi kualifikim që u lejon atyre të ushtrojnë profesionin e avokatit.
 

Master i Shkencave (MS, MSc)

Një Master i Shkencave (MS, MSc) përfshin komponentë më të theksuar teknikë, matematikë dhe analitikë dhe merret në studimin e disiplinave të tilla si biologjia, kimia, inxhinieria, mjekësia dhe shëndetësia, statistikat. Disa fusha të tilla si ekonomia dhe shkencat sociale mund të përfshihen si në programet e artit ashtu edhe në atë të shkencës, dhe i takon institucionit arsimor përkatës të vendosë se si të emërtojë dhe klasifikojë programin.

Master në Kërkime

Kjo është një diplomë master kërkimore që kombinon përditësimin e njohurive në disiplina specifike në një fushë të caktuar me punën e pavarur kërkimore në një projekt që çon në përvetësimin e ekspertizës në këtë fushë. Ky lloj kualifikimi Master është i përshtatshëm për kandidatët që kanë një interes të madh në një karrierë akademike për të cilën njohuritë e thella teorike janë të domosdoshme.

Master në Administrim Biznesi

Një MBA është një diplomë e njohur ndërkombëtarisht e krijuar për të zhvilluar aftësitë teknike, menaxheriale dhe drejtuese të nevojshme për një karrierë në biznes dhe menaxhim. Masteri i Administrimit të Biznesit ofron njohuri të vlefshme të biznesit, zgjeron rrjetin tuaj profesional dhe krijon mundësi të reja. Është zgjidhja perfekte nëse doni të përshpejtoni rritjen e karrierës suaj, të arrini në një industri të re ose të bëheni një sipërmarrës.

SI TË ZGJIDHNI NJË PROGRAM MASTER JASHTE VENDIT?

Mbajtësit e një diplome Bachelor kanë listën e lëndëve të studiuara dhe numrin e duhur të krediteve për kualifikimin e tyre, duke përmbushur kështu kriteret kryesore akademike të kërkuara për aplikim në programin e dëshiruar Master. Kjo mundëson një zgjedhje më të lehtë, të informuar dhe optimale të diplomës së duhur Master. Afatet e kërkimit dhe regjistrimi për provimin e certifikatës së gjuhës sa më shpejt të jetë e mundur.

Filloni kërkimin dhe përzgjedhjen tuaj herët në vitin e fundit të studimit. Lini kohë për të marrë dokumentet e nevojshme, për të përgatitur dhe për të marrë provimin e certifikatës së gjuhës të huaj. Zbuloni nëse ka kërkesa për lëndë të caktuara të studiuara gjatë studimeve bachelor, për të planifikuar zgjedhjet tuaja në vitin e fundit. Krahasoni kushtet dhe afatet.

Bëni kërkime të hollësishme mbi programet që janë krijuar posaçërisht për aplikantët pa diplomën e kërkuar bachelor në një fushë të ngjashme. Kontrolloni nëse kërkesat për kredite ECTS mund të mbulohen përmes përvojës së punës ose moduleve shtesë që ofrojnë disa institucione arsimore gjatë verës.

MË SHUMË PËR PROGRAMET MASTER

Pse një diplomë master jashtë vendit?
  • Mjedis multikulturor
  • Orientimi praktik - mundësia e një praktike gjatë studimeve lidhur me biznesin
  • Diplomë nga një universitet prestigjioz
  • Mundësia për të punuar në një mjedis ndërkombëtar
Ku mund të studioj një diplomë master në distancë?

Masterat në distancë janë një opsion ideal për ata që nuk dëshirojnë të udhëtojnë dhe të qëndrojnë jashtë vendit për një periudhë më të gjatë kohore. Programe të tilla ofrojnë fleksibilitet dhe mundësi për të kursyer në shpenzimet e jetesës. Trajnimi zhvillohet në platforma online në grupe të vogla. Kohëzgjatja mesatare e këtyre programeve është 24 muaj. Ato zakonisht ofrohen me datat e fillimit në pranverë dhe vjeshtë.
 

Sa kushton dhe a ka bursa per master jashte vendit?

Nuk ofrohet financim i plotë për programet Master, pasi qëllimi kryesor i këtyre programeve është t'u ofrojë profesionistëve mundësinë për të përditësuar, përmirësuar ose plotësuar kualifikimet e tyre në mënyrë që të jenë më të suksesshëm në karrierën dhe rrugën e tyre profesionale.
Në varësi të destinacionit, ofrohen instrumente të ndryshme financiare, si kredi të pjesshme dhe bursa studimi, përveç tarifave të shkollimit, ndërsa aplikantët mbulojnë vetë shpenzimet e tyre të akomodimit, transportit dhe jetesës. Mundësitë shtesë të ndihmës financiare përditësohen çdo vit dhe rishikohen për universitetet e dëshiruara. Në vende të tilla si Gjermania, Austria, Danimarka, Suedia, Norvegjia dhe Franca, programet master janë të përballueshme.Master ne angli dhe master ne amerike jane shume te kerkuara nga studentet shqiptare dhe ndonjeher mund te ofrohen bursa per master ne nje vlere te limituar. 

INFORMACION NGA KONSULENTET E INTEGRAL

Konsulentët e Integral ju informojnë

Diploma e duhur Master është shpesh një hap i rëndësishëm drejt konsolidimit të një pozicioni në zhvillimin e karrierës. Përveç faktorëve të tillë si kënaqësia personale dhe profesionale, mundësitë e rritjes, ambienti dinamik i punës, renditet lartë edhe paga. Cilat janë fushat më të paguara? Studimet e fundit globale tregojnë se këto janë mjekësia dhe kujdesi shëndetësor, biznesi dhe financa, inxhinieria, IT dhe inxhinieria e softuerit, aviacioni, ligji i korporatave, marketingu. Pagat vjetore në këto fusha mund të variojnë nga 100,000 dollarë deri në 430,000 dollarë.

Dhe me shume

Aplikimi në programet master jashte vendit në këto dhe fusha të tjera të interesit është një proces selektiv, ku aplikantëve u kërkohet të plotësojnë kërkesat specifike dhe të ofrojnë dokumente të caktuara, duke përfshirë:

  • Sukses i lartë akademik - mbi 70% normë suksesi për diplomë
  • Provimet e pranimit - GMAT, GRE
  • Certifikatë e njohur ndërkombëtarisht e njohjes së gjuhës
  • Eksperience pune
  • Rekomandime akademike
  • Letër motivuese ose temë kërkimore 
ZGJIDHNI PROGRAMIN TUAJ TË DËSHIRUAR

PROGRAMI

Arkitekturë

Arte dhe Dizajn

Biznes dhe Menaxhim

Drejtësi

Ekonomiks

Filologji

Financë, kontabilitet & banking

Inxhinieri

Media dhe komunikim

Mjekësi

Psikologji

Shkenca kompjuterike

Shkenca natyrore

Shkenca politike

Turizem, Mikpritje & Kulinari

SHTETE

SI TJETËR MUND TË JEMI NDIHMË?

Orientim profesional

Letër motivimi

Bursat dhe tarifat e shkollimit

REZERVO NJË KONSULENCË

KONTAKTONI KONSULENTËT TANË

Plotësoni formularin dhe rezervoni takimin tuaj për një konsultë me përfaqësuesin tonë.

Rezervoni

Rezervoni një konsulencë

Hapi 1 nga 3

ABONOHUNI PËR LAJMËRIME DHE OFERTA AKTUALE

Merrni informacionin aktual nga Integral

Ju lutemi zgjidhni për cilat programe dëshironi të merrni lajme dhe oferta:

pages.front.server_error_title pages.front.server_error_message