MyAptitude

Test Psikometrik Britanik për Studentë

RRETH PROVIMIT

RRETH PROVIMIT

MyAptitude është një test psikometrik britanik për të identifikuar aftësitë dhe prirjet e nxënësve të moshës 14 deri në 16 vjeç. Ai ofron rekomandime objektive për orientimin e hershëm të karrierës bazuar në aftësitë dhe interesat njohëse dhe rezultatet konkrete ndihmojnë prindërit dhe konsulentët arsimorë të përgatisin një strategji të suksesshme akademike.

INFORMACIONI THEMELOR

Testi: MyAptitude
Mosha: 14-16 vjeç
Niveli minimal i njohjes së gjuhës angleze: B1
Formati: Online
 

Pse të zgjidhni MyAtitude?

Testi ofron një vlerësim të pavarur të potencialit akademik dhe studentët shpesh zbulojnë aftësi të reja që i bëjnë ata më të sigurt në studimet e tyre dhe planifikimin e karrierës. Rezultatet gjithashtu mund të sinjalizojnë fusha të cilave është e rëndësishme t'u kushtohet më shumë vëmendje në përgatitjet e ardhshme.

 

Gjithnjë e më shumë punëdhënës, institucione akademike dhe organizata po aplikojnë teste psikometrike në praktikën e tyre dhe MyAptitude i ndihmon studentët të kapërcejnë shqetësimet e tyre dhe të fitojnë më shumë besim në marrjen e provimeve të tilla.

 

Për më tepër, rezultatet mund të kombinohen me programin MyCareerChoices, i cili përputh aftësitë dhe prirjet personale me rrugët më të përshtatshme të karrierës, duke ofruar një kuptim më të mirë të potencialit të studentit. 

Si duket MyAptitude?

Testi zgjat 1 orë e 30 minuta dhe përfshin tetë teste individuale në arsyetim verbal, arsyetim numerik, arsyetim abstrakt, arsyetim hapësinor 2D, arsyetim hapësinor 3D, llogaritje aritmetike, punë të shpejtë dhe të saktë dhe drejtshkrim.

 

 Rezultatet përbëhen nga 3 komponentë:

  • Shpejtësia bazohet në kohën e numrit të përgjigjeve për pyetjet
  • Rezultati i saktësisë bazuar në numrin e përgjigjeve të sakta 
  • Krahasimi me rezultatet e nxënësve të tjerë të së njëjtës grupmoshë

REZERVO NJË KONSULENCË

KONTAKTONI KONSULENTËT TANË

Plotësoni formularin dhe rezervoni takimin tuaj për një konsultë me përfaqësuesin tonë.

 

Rezervoni

Rezervoni një konsulencë

Hapi 1 nga 3

ABONOHUNI PËR LAJMËRIME DHE OFERTA AKTUALE

Merrni informacionin aktual nga Integral

Ju lutemi zgjidhni për cilat programe dëshironi të merrni lajme dhe oferta:

pages.front.server_error_title pages.front.server_error_message