BURSA STUDIMI

Financimi i studimeve jashtë vendit

Përveç investimit me kohë të plotë në arsimin e lartë, studimi në një universitet jashtë vendit përfshin kosto investimesh dhe financiare.

 

Mbështetja financiare ofrohet në forma të ndryshme - bursa per studime, kredi studentore, stimuj shtesë financiarë. Bursa studimi jashte vendit jepen nga shteti, organizata private ose universitetet jashte vendit. Mundësitë janë të disponueshme për studentët që ndjekin nje bachelor jashte vendit, si dhe programet master dhe MBA. Kushtet dhe afatet e aplikimit për kredi dhe grante janë individuale, për shkak të specifikave të çdo vendi dhe universiteti, dhe zbulimi i hershëm rrit shanset për sukses.

FINANCIMI I STUDIMEVE JASHTE VENDIT

Llojet e bursave ndryshojnë në varësi të universitetit dhe vendit, por ato në thelb ndahen në 4 lloje:

  • Bursa Sociale - në bazë të të ardhurave familjare, pasurive të paluajtshme etj., me aplikimin duhet të dorëzohen dokumente të caktuara financiare.
  • Bursa Akademike - jepet në bazë të notës së shkëlqyer në diplomën përfundimtare, me mundësi vazhdimi për vitet në vijim nëse mbahen nota të larta.
  • Bursa Konkurruese - duke dorëzuar një ese motivuese, video ose lloj tjetër projekti.
  • Bursa Sportive - për kandidatët me rezultate të shkëlqyera sportive kombëtare dhe ndërkombëtare. Shpesh një kërkesë është të sigurohet dëshmi e aftësisë në një sport të caktuar, e cila mund të jetë në formën e një videoje ose dëshmive të trajnerëve.

Kur flasim për kredi studentore, nënkuptojmë ato të dhëna nga shteti apo organizatat qeveritare. Ky është një lloj financimi që zakonisht është përveç tarifave të shkollimit dhe mbulon të gjitha ose një pjesë të tarifave të shkollimit. Kushtet e shlyerjes janë preferenciale - një normë interesi më e ulët dhe për një periudhë të caktuar kohore. Dy nga vendet më të njohura me kredi studentore janë Holanda dhe UK. Kredia, e dhënë përveç tarifave holandeze të shkollimit, ka 0% interes për vitin 2022 dhe fillon të shlyhet 2 vjet pas diplomimit.

Me daljen e Anglisë nga BE më 1 janar 2021, vetëm studentët e ardhshëm me status të vendosur ose të paravendosur - aktualisht kanë të drejtë të aplikojnë për një kredi tradicionale me tarifë shkollimi të ofruar nga Student Loans Company.

Financimi për të ndihmuar në mbulimin e kostove të jetesës për studime jashte vendit shpesh i nënshtrohet kushteve të caktuara. Politika sociale në vende të tilla si Holanda dhe Danimarka synon të ofrojë ndihmë financiare, e cila mund të lidhet me një kombinim të punës me kohë të pjesshme dhe studimeve universitare me kohë të plotë, si dhe me një prag fiks maksimal të të ardhurave familjare. Në raste të tjera, studentët mund të aplikojnë për financimin e një pjese të qirasë mujore për akomodim ose konvikt. Ekzistojnë gjithashtu mundësi për financimin e shpenzimeve të jetesës nga organizata private, bamirëse ose fondacione që nuk janë të lidhura me një universitet ose specializim të caktuar. Për më shumë detaje, ju lutemi kontaktoni një konsulent arsimor.

Financimi i studimeve në Hollandë

Hollanda është një nga vendet e preferuara nga studentët shqiptarë dhe zë një vend kryesor për universitetet në Europë.

Falë sistemit arsimor, të orientuar drejt zhvillimit të aftësive dhe përvojës profesionale, universitetet ne Hollande kanë hyrë në partneritete me kompani të mëdha nga e gjithë bota, ku studentët mund të punësohen ose të kryejnë praktikë. Investimi në sistemin e arsimit të lartë është një nga prioritetet e qeverisë, ndaj universitetet kanë zona të projektuara posaçërisht për kohën e lirë, komode dhe mikpritëse, si dhe klasa apo salla leximi të pajisura me pajisje moderne.
Nëse bëhet fjalë për një program master apo bachelor në Holandë, tarifa vjetore e shkollimit është rreth 8000 euro. Kohëzgjatja e një programi Bachelor është 3 ose 4 vjet (për programet që përfshijnë një vit praktik) ose 1 ose 2 vjet për programet Master ne Hollande.

Cilat janë shpenzimet e një studenti në Holandë?
Mesatarisht, një student në Holandë do të shpenzojë ndërmjet 700 - 1000 euro/muaj. Këtu përfshihen kostot e jetesës (500-800 euro, duke përfshirë qiranë) dhe tarifën mujore të shkollimit. Në varësi të qytetit ose llojit të akomodimit të zgjedhur, qiraja varion midis 300 dhe 600 euro/muaj.
Burimet e financimit
Ofrohen disa bursa studimi ne Hollande. Keto bursa studimi kryesisht jane te pjesshme ne baze merite. 
Për informacion të detajuar mbi metodat e financimit të studimeve në Hollandë dhe mënyrën se si ato mund të aksesohen, bisedoni me një konsulent të Integral.
 

SHTETE

REZERVO NJË KONSULENCË

KONTAKTONI KONSULENTËT TANË

Plotësoni formularin dhe rezervoni takimin tuaj për një konsultë me përfaqësuesin tonë.

Rezervoni

Rezervoni një konsulencë

Hapi 1 nga 3

ABONOHUNI PËR LAJMËRIME DHE OFERTA AKTUALE

Merrni informacionin aktual nga Integral

Ju lutemi zgjidhni për cilat programe dëshironi të merrni lajme dhe oferta:

pages.front.server_error_title pages.front.server_error_message