INXHINIERIA

Zbatimi i drejtpërdrejtë i shkencave natyrore në jetën reale

Inxhinieria ose shkencat inxhinierike merren me studimin, transformimin dhe përdorimin e burimeve për të krijuar struktura, makineri dhe pajisje për përfitime. Fjala Inxhinieri vjen nga fjala latine ""generare"", që fjalë për fjalë do të thotë ""të krijosh"". Me zbatimin e parimeve shkencore, më së shpeshti nga fusha e matematikës, fizikës dhe kimisë, inxhinierët projektojnë dhe ndërtojnë sisteme dhe makina të ndryshme që duhet të punojnë në kushte të caktuara, të zgjidhin probleme praktike, të sistemojnë dhe optimizojnë proceset e prodhimit. Inxhinieria është aplikimi i drejtpërdrejtë i shkencave natyrore në jetën reale. Një nga qëllimet kryesore të të gjitha disiplinave inxhinierike është zgjidhja e problemeve. Ai gjithashtu jep një përgjigje për pyetjen se si mund të merren zgjidhje optimale dhe efikase përmes përdorimit të materialeve ose burimeve.

Çfarë mund të studioni?

Shkencat inxhinierike ndahen në disa kategori kryesore: inxhinieri civile, inxhinieri mekanike, inxhinieri elektrike dhe inxhinieri kimike.
Me përparimin e teknologjisë, shfaqen fusha dhe nënfusha të tjera, të tilla si inxhinieria aeronautike, sistemet e prodhimit, inxhinieria bërthamore dhe shkencat inxhinierike që lidhen me zhvillimin dhe sistemet e qëndrueshme. Shumica bazohen në disiplinat e matematikës dhe fizikës, gjë që kërkon njohuri të mira në këto shkenca, kërkon të menduarit abstrakt, aftësi analitike, zgjidhje komplekse problemesh dhe kreativitet. Në varësi të fushës studiohen disiplina si mekanika, matematika, fizika, elektronika, hidraulika, por edhe module si menaxhimi, komunikimi dhe dizajni. Programet shpesh përfshijnë gjithashtu një vit praktike të detyrueshme, ku studentët eksperimentojnë, krijojnë prototipa, përdorin modelimin 3D dhe kryejnë simulime. Të diplomuarit e suksesshëm të inxhinierisë zhvillojnë aftësi në kërkim dhe zhvillim, projektim, ndërtim, prodhim, operacione dhe menaxhim industrial.
 

Çfarë karriere mund të ndiqni pas diplomimit?

Inxhinieria dhe teknologjia po zhvillohen me një ritëm gjithnjë e më të shpejtë dhe janë të ndërlidhura së bashku. Shfaqja e fushave të reja, të avancuara kërkimore ofron mundësi të ndryshme për zhvillim profesional për të diplomuarit e inxhinierisë. Përveç fushave tradicionale si inxhinieria mekanike, ndërtimi, inxhinieria elektrike, mundësitë gjithnjë e më të zakonshme të zhvillimit të karrierës identifikohen edhe në fusha të tilla si gjenetika, industria e naftës dhe gazit, robotika dhe inteligjenca artificiale, automobile dhe veçanërisht automjetet elektrike, si dhe sektori i energjisë me gjenerimin e energjisë së pastër nga turbinat e erës dhe sistemet diellore.
 

PROGRAME

Specializime në fushën e programeve inxhinierike

 • Inxhinieri elektrike
 • Elektronikë
 • Mekatronika
 • Robotikë
 • Inxhinieri mekanike
 • Inxhinieri automobilistike
 • Inxhinieri ndërtimi
 • Inxhinieri kimike
 • Biokimi
 • Inxhinieri mjekësore
 • Inxhinieri aeronautike
 • Inxhinieri softuerike
 • Inxhinieri industriale
 • Dizajni i produktit
 • Inxhinieri bërthamore
Shtete ku mund të studioni jashte vendit programet e lidhura me inxhinierinë

SHTETE

SI TJETËR MUND TË JEMI NDIHMË?

Orientim profesional

Letër motivimi

Bursat dhe tarifat e shkollimit

REZERVO NJË KONSULENCË

KONTAKTONI KONSULENTËT TANË

Plotësoni formularin dhe rezervoni takimin tuaj për një konsultë me përfaqësuesin tonë.

Rezervoni

Rezervoni një konsulencë

Hapi 1 nga 3

ABONOHUNI PËR LAJMËRIME DHE OFERTA AKTUALE

Merrni informacionin aktual nga Integral

Ju lutemi zgjidhni për cilat programe dëshironi të merrni lajme dhe oferta:

pages.front.server_error_title pages.front.server_error_message