FINANCË, KONTABILITET & BANKING

Investimi në njohuri është gjithmonë me normën më të mirë të interest

Kontabiliteti dhe financa janë dy disiplina shumë të rëndësishme me vlerë të madhe për organizatat moderne. Shumë studime kombinojnë këto dy fusha, por ka dallime domethënëse. Procesi i kontabilitetit i referohet fluksit ditor të parave brenda dhe jashtë organizatës. Kjo përfshin raportimin, përmbledhjen dhe analizimin e këtyre transaksioneve tek menaxhmenti dhe drejtuesit e organizatës. Në të kundërt, financat kanë të bëjnë më shumë me menaxhimin e aktiveve dhe detyrimeve, të fokusuara në rritjen dhe prosperitetin e kompanisë në të ardhmen. Prandaj, ndërsa kontabiliteti fokusohet në atë që po ndodh tani ose në atë që ka ndodhur tashmë, financat fokusohen më shumë në të ardhmen.

Çfarë do të mësoni?

Studentët e kontabilitetit studiojnë standardet e kontabilitetit, teorinë dhe praktikën, etikën e kontabilitetit, ligjin tregtar, matematikën dhe metodat sasiore dhe ligjin tatimor. Studimet e financës përfshijnë lëndë të tilla si makroekonomia, mikroekonomia dhe financat ndërkombëtare, statistikat, ekonometria, menaxhimi i rrezikut, si dhe inxhinieria financiare dhe financat e korporatave.

Ku mund të punoni me pas?

Studentët me një diplomë në financë mund të fillojnë një karrierë si analist financiar, bankier investimesh, specialist financiar ose këshilltar financiar personal dhe konsulent financash korporative. Banka, sigurimet dhe sipërmarrja janë gjithashtu sektorë ku studentët e financave shpesh gjejnë rrugën e tyre. Pozicionet që mund të mbajnë kontabilistët e autorizuar përfshijnë kontabilitetin financiar dhe menaxhues, auditimin, taksat, konsulencën dhe shërbimet financiare. Shumica e programeve universitare janë të akredituara nga Shoqata e njohur ndërkombëtarisht e kontabilistëve të autorizuar (ACCA). ACCA është një organizatë profesionale globale që mbledh ekspertë në fushën e kontabilitetit, auditimit dhe financave dhe ka më shumë se 227 mijë anëtarë nga 176 vende.

PROGRAME

Studime në financë, kontabilitet dhe banking

 • International accounting
 • Bookkeeping and controlling
 • Business accounting
 • Banking and finance
 • Business finance
 • Finance and controlling
 • Insurance
 • International finance and trade
 • Investments
 • Finance and risk management
 • Accounting and finance
 • European International Financial Management
 • Banking
 • Actuarial sciences
 • International financial analysis
 • Bookkeeping and control
 • Economics and finance
Shtete ku mund të studoni Financë, kontabilitet & banking

SHTETE

SI TJETËR MUND T'JU NDIHMOJME?

Orientim profesional

Letër motivimi

Bursat dhe tarifat e shkollimit

REZERVO NJË KONSULENCË

KONTAKTONI KONSULENTËT TANË

Plotësoni formularin dhe rezervoni takimin tuaj për një nga konsulentët tanë.

 

 

 

Rezervoni

Rezervoni një konsulencë

Hapi 1 nga 3

ABONOHUNI PËR LAJMËRIME DHE OFERTA AKTUALE

Merrni informacionin aktual nga Integral

Ju lutemi zgjidhni për cilat programe dëshironi të merrni lajme dhe oferta:

pages.front.server_error_title pages.front.server_error_message