BIZNES DHE MENAXHIM

Përgatitja për vendime dhe qasje të sakta menaxheriale

Të dy fjalët shpesh përdoren në mënyrë sinonime, por në të njëjtën kohë ato kanë përkufizimet dhe veçoritë e tyre. Një përkufizim i shkurtër i Biznesit është kryerja e një aktiviteti, shpesh tregtar, me synimin për të bërë një fitim dhe mënyra efikase dhe efektive e punës drejt një qëllimi të caktuar mund të përkufizohet gjerësisht si menaxhim.


Në shumë raste, të dy termat janë të lidhur pazgjidhshmërisht. Suksesi i një biznesi apo organizate kushtëzohet nga ekzistenca e elementeve themelore si kultura organizative, struktura dhe organizimi i qartë, mekanizmat dhe sistemet e menaxhimit, proceset e biznesit dhe e fundit por jo më pak e rëndësishme - burimet njerëzore që ndajnë misionin, vizionin dhe qëllimet e kompanisë. Menaxhimi i një biznesi përcaktohet gjithashtu si mënyra se si një organizatë menaxhon marrëdhëniet e saj me të tjerët, si në nivel lokal ashtu edhe në atë global. Kështu, aftësia e menaxherëve dhe liderëve për të menduar shpejt dhe për të vepruar në shkallë është çelësi për zhvillimin e qëndrueshëm të çdo organizate.


Duke qenë se përvojat profesionale përcaktojnë kuptimin e një biznesi në thelb, një pjesë e madhe e programeve përfshijnë një praktikë të detyrueshme me një kohëzgjatje që varion nga disa muaj në një vit të tërë. Në të njëjtën kohë, si pjesë e programit të studimit mund të studiohen njëkohësisht dy fusha kryesore - biznes dhe informatikë, biznes dhe matematikë, menaxhim i sistemeve të informacionit, etj.

Çfarë mund të studioni?

Struktura e programeve të biznesit dhe menaxhimit ofron fleksibilitet dhe shumëllojshmëri, duke zhvilluar përshtatshmërinë e studentëve. Krahas lëndëve të detyrueshme si bazat e menaxhimit, marketingu, financa, kontabiliteti, statistika, ekonomia, menaxhimi i burimeve njerëzore, studentët pas vitit të parë kanë mundësinë të zgjedhin nga një gamë e larmishme modulesh. Sipërmarrja dhe inovacioni, marketingu dixhital, menaxhimi strategjik, financat e korporatave dhe ekonomia menaxheriale janë vetëm disa nga opsionet e disponueshme në shumicën e institucioneve të arsimit të lartë. Specializimet mund të orientohen drejt shkencave humane (Bachelor of Arts - BA) ose drejt shkencës dhe lëndëve që i përkasin profilit ekonomik (Bachelor of Science - BSc). Gjithnjë e më shumë universitete po ofrojnë programe në hapsirën e biznesit ndërkombëtar, duke u fokusuar në marrëdhëniet tregtare dhe mjedisin global të biznesit dhe duke përfshirë studimin e një gjuhe të huaj shtesë - frëngjisht, rusisht, mandarin, spanjisht, gjermanisht, etj. Kjo u jep studentëve mundësinë të studiojnë për një semestër ose një vit në një vend, gjuhën amtare të të cilit ata janë duke studiuar si pjesë e programit të tyre.

Çfarë karriere mund të ndiqni pas diplomimit?

Çdo program Biznesi dhe Menaxhimi karakterizohet nga studimi i një sërë lëndësh të larmishme - nga ekonomia dhe matematika, tek psikologjia dhe menaxhimi, madje edhe prodhimi dhe teknologjia. Të gjitha këto zhvillojnë te të diplomuarit një grup aftësish të transferueshme si të menduarit kritik dhe analitik, zgjidhja komplekse e problemeve, aftësitë e punës në grup, kreativiteti dhe aftësitë dixhitale që kërkohen në shumë fusha të tjera profesionale. Pozicionet janë të hapura për ta në një gamë jashtëzakonisht të gjerë fushash. Profesionet e zakonshme përfshijnë konsulent për menaxhimin e projektit, menaxher të burimeve njerëzore, menaxher marketingu, analist financiar ose biznesi, auditor, sipërmarrës.

PROGRAME

Programet e biznesit dhe menaxhimit

 • Biznesi dhe Menaxhimi
 • Biznesit ndërkombëtar
 • Biznesi Ndërkombëtar dhe Gjuhët e Huaja
 • Administrim Biznesi
 • Menaxhimi i marketingut
 • Marketingu dixhital
 • Menaxhimi Financiar
 • Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit
 • Menaxhimi i projektit
 • Ligji dhe biznesi
 • Biznesi dhe IT
 • Menaxhimi
 • Ekonomi dhe Menaxhim
 • Menaxhim Shëndetësor
 • Biznesi dhe Financa Ndërkombëtare
 • Reklamim dhe Branding
 • Biznes krijues
 • Sipërmarrje
Shtete ku mund të studiohen programe të lidhura me biznesin dhe menaxhimin

SHTETE

SI TJETËR MUND T'JU NDIHMOJME?

Orientim profesional

Letër motivimi

Bursat dhe tarifat e shkollimit

REZERVO NJË KONSULENCË

KONTAKTONI KONSULENTËT TANË

Plotësoni formularin dhe rezervoni takimin tuaj për një nga konsulentët tanë.

Rezervoni

Rezervoni një konsulencë

Hapi 1 nga 3

ABONOHUNI PËR LAJMËRIME DHE OFERTA AKTUALE

Merrni informacionin aktual nga Integral

Ju lutemi zgjidhni për cilat programe dëshironi të merrni lajme dhe oferta:

pages.front.server_error_title pages.front.server_error_message