EKONOMIA

Kulturë e gjerë e përgjithshme dhe trajnim praktik

Ekonomia studion se si qeveritë, kompanitë dhe individët përdorin dhe shpërndajnë burime të pakta për të përmbushur nevojat e tyre, si dhe se si këto vendime ndikojnë në ekuilibrin social dhe pse zgjidhen alternativa të caktuara mbi të tjerat. Diplomat e ekonomisë lejojnë që fusha të kombinohet me programe të tjera të lidhura si marketingu, menaxhimi, burimet njerëzore. Ekonomistët janë të domosdoshëm për institucionet qeveritare dhe korporatat e mëdha për shkak të nivelit të lartë të njohurive të përgjithshme, njohurive bazë në shumë fusha dhe trajnimit të tyre praktik. Këshillat e tyre shpesh kërkohen për të vlerësuar masat për tema të tilla si taksat, rregullat legjislative për listën e pagave, menaxhimi i pronës, çmimet, ndryshimet në normat e interesit, etj.

Çfarë mund të studioni?

Studentët që ndjekin një program në ekonomi fitojnë aftësitë e nevojshme për të vlerësuar në mënyrë analitike dhe kritike politikat e organizatave të ndryshme dhe për të identifikuar mekanizmat që qëndrojnë në themel të fenomeneve të ndryshme ekonomike në një vend, rajon ose organizatë të caktuar. Degët kryesore të ekonomisë, mikro dhe makroekonomia, studiohen në kombinim me fusha të specializuara si financat publike, politikat monetare dhe bankare, tregtia ndërkombëtare, ekonomia e punës, ekonomia bujqësore, organizata industriale etj. Programi përfshin gjithashtu trajnime të avancuara teorike bazuar në teoritë ekonomike, politikat e zhvillimit, konceptet, metodat e zgjidhjes së rasteve komplekse dhe vendimet e menaxhimit, interpretimi i të dhënave specifike, analizat dhe opinionet.

Çfarë karriere mund të ndiqni pas diplomimit?

Ekonomia formon botën në të cilën jetojmë dhe për këtë arsye menaxhimi i duhur i saj është jashtëzakonisht i rëndësishëm për shoqërinë në tërësi dhe mundësitë për karrierë në këtë sferë janë të ndryshme. Të diplomuarit e një programi bachelor ose master jashte vendit ne ekonomi mund të zgjedhin një karrierë si specialistë në biznes, institucionet shtetërore, investimet, politikën fiskale dhe monetare, operacionet valutore dhe financiare, parashikimin ekonomik; ekspertë dhe menaxherë në organizata kërkimore dhe konsulente, agjenci të specializuara, institucione financiare dhe bankare, organizata ekonomike qeveritare, joqeveritare dhe ndërkombëtare.

PROGRAME

Specializimet në Ekonomi

 • Ekonomik
 • Menaxhim Biznesi dhe Ekonomi
 • Ekonomi dhe Financë / Financa Ndërkombëtare
 • Ekonomia dhe Politika
 • Ekonomi dhe Matematikë
 • Ekonomi dhe Gjeografi
 • Ekonomi dhe Gjuhë e Huaj
 • Shkenca Ekonomike dhe Juridike
 • Ekonomi dhe Psikologji
 • Ekonomia e Transportit
 • Ekonomia e Punës
Shtete ku mund të studiohen programe të lidhura me biznesin dhe menaxhimin

SHTETE

SI TJETËR MUND T'JU NDIHMOJME?

Orientim profesional

Letër motivimi

Bursat dhe tarifat e shkollimit

REZERVO NJË KONSULENCË

KONTAKTONI KONSULENTËT TANË

Plotësoni formularin dhe rezervoni takimin tuaj për një nga konsulentët tanë.

 

 

Rezervoni

Rezervoni një konsulencë

Hapi 1 nga 3

ABONOHUNI PËR LAJMËRIME DHE OFERTA AKTUALE

Merrni informacionin aktual nga Integral

Ju lutemi zgjidhni për cilat programe dëshironi të merrni lajme dhe oferta:

pages.front.server_error_title pages.front.server_error_message