Zvicer

29.01.2018

Tasis, Lugano

Mosha: 11–13 vjeç, 14–18 vjeç Kamp ditor: 11–13 vjeç, 14–18 vjeç Studimi: 26 orë/javë – frëngjisht, аnglisht, italisht Akomodimi: kampus Mbërritja/ Nisja: në varësi të kursit Periudha: 23 qershor – 11 gusht Grupеt: deri në 12 nxënës Tarifa përfshin: Akomodim në kampus Orët e mësimit në varësi të kursit Të treja vaktet (dreka e ngrohtë)[...] Read more
29.01.2018

Engelberg

Mosha: 10 – 17 vjeç Akomodimi: kampus Studimi: 20 ose 25 orë/javë anglisht ose gjermanisht Mbërritja/ Nisja: e diel – e shtunë Periudha: 1 korrik – 4 gusht Kohëzgjatja: 2 - 5 javë Grupеt: maksimumi 15 nxënës Tarifa përfshin: Akomodim në kampus Të treja vaktet (dreka e ngrohtë) 20 ose 25 orë të gjuhës gjermane[...] Read more
23.08.2017

Leysin American School

Mosha: 10-17vjeç Studimi: 20 orë/javë anglisht, frengjisht/ose lëndë të tjera Akomodimi: kampus Mbërritja / Nisja: e diel - e shtunë Periudha: 24 Qershor- 4 Gusht* Grupet: deri në 12 nxënës Tarifa përfshin: Akomodim në kampus Tre vaktet 20 orë studimi/javë Test për përcaktimin e nivelit të njohurive Çertifikatë pas mbarimit të kursit dhe libra Sport[...] Read more