Wittenborg University of Applied Sciences | Integral

Wittenborg University of Applied Sciences

Apeldoorn

Po

Po

Po

Po

Wittenborg University of Applied Sciences

Wittenborg University of Applied Sciences është një insitucion arsimor Hollandezë i akredituar si Universitet Profesional në qendër të Hollandës, duke ofruar diploma bachelor dhe master arsimi profesional.

Në Hollandë termi Universitet nuk mund të përdoret nga një Hoges School (Hollandez), ata duhet të përdorin termin Universiteti i Shkencave të Zbatuara i cili është një emër zyrtar në Holandë.

Kampusi kryesor i Wittenborg ndodhet në Apeldoorn, Hollandë, dhe fillimisht ishte i njohur në Hollandisht si Hogeschool Wittenborg. Zyrtarisht ndryshoi emrin në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Wittenborg në Shkurt 2013. Wittenborg pozicionohet si një shkollë ndërkombëtare menaxhimi dhe biznesi, duke ofruar të gjitha programet e saj në anglisht.

Wittenborg u emërua (në Hollandisht “aangewezen”) nga qeveria Hollandeze në 1996, që do të thotë se shkolla zbaton rregulloret dhe ligjet e Ministrisë së Arsimit, Kulturës dhe Shkencës, përfshirë Inspektoratin e Ministrisë. Sipas ligjit Hollandez, Wittenborg tani njihet si një Ent i Arsimit të Lartë dhe programet e tij të akredituar Holandez të nivelit bachelor dhe master janë regjistruar në Regjistrin Qendror (CROHO) të Arsimit të Lartë në Hollandë. Programet bachelor dhe master janë akredituar në Hollanda dhe Agjencia Flamande e Akreditimit (NVAO). Programet bachelor dhe master janë akredituar gjithashtu nga Fondacioni për Akreditimin e Administratës Ndërkombëtare të Biznesit (FIBAA).

Programet Kryesore
 • Business, Accountin
 • Economics and management
 • Hospitality management
 • Marketing and communication
 • Financial services management
 • Economics and management
 • Hospitality management
 • Marketing and communication
 • Financial services management
 • Information management
 • Real estate management
 • Logistics and international trade
 • Entrepreneurship and SME management
 • Master programmes
 • International hospitality management (M.Sc)
 • International event management (M.Sc)
 • International tourism management (M.Sc)
 • Master of Business Administration (MBA)

Bursa

Wittenborg University of Applied Sciences ofron 20 bursa deri në 5,000 EUR cdo vit.

Informacione te pergjithshme


Studentë
Studentë mbi 1000
Studentë të huaj 85%
Kohëzgjatja e studimeve
4 vite- programe universitare
2 vite- programe masteri
Viti akademik 2 semestra
Afati i fundit për regjistrim
1 Maj - programe universitare

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe Bachelor:
> Dëftesë e shkollës së mesme
> IELTS 6,0
> TOEFL 80 pikë
Programe Master:
> Diplomë bachelor
> IELTS 6.0 / TOEFL 80 pikë
> Disa programe kërkojnë eksperiencë profesionale

Akomodimi