Vrije Universiteit Brussel | Integral

Vrije Universiteit Brussel

Bruksel, Belgjike

Po

Po

Po

Po

Vrije Universiteit Brussel (VUB) është një universitet kërkimor i vendosur në Bruksel, Belgjikë që ofron programe në Hollandisht dhe Anglisht.

Vrije Universiteit ka katër kampuse: Brussels Humanities, Science and Engineering Campus (në Ixelles), Brussels Health Campus (në Jette), Brussels Technology Campus (në Anderlecht) and Brussels Photonics Campus (në Gooik)

Vrije Universiteit Brussel është pluralist – është i hapur për të gjithë studentët mbi bazën e barazisë, pavarësisht prejardhjes së tyre ideologjike, politike, kulturore ose shoqërore – dhe menaxhohet duke përdorur struktura demokratike, që do të thotë që të gjithë anëtarët – nga studentët te fakulteti – marrin pjesë në proceset e vendimmarrjes.

Universiteti është i organizuar në 8 fakultete që përmbushin tre misionet qendrore të universitetit: studimin, kërkimin shkencor dhe shërbimin ndaj komunitetit. Fakultetet mbulojnë një gamë të gjerë fushash duke përfshirë shkencat natyrore, shkencat klasike, shkencat shoqërore, shkencat humane dhe inxhinierike. Universiteti ofron programe bachelor, master dhe doktoratura për rreth 8,000 studentë bachelor dhe 1,000 studentë master. Është gjithashtu një institut i orientuar drejt kërkimit shkencor, gjë e cila ka sjell pozicionimin e tij në vendin 189-të mes universiteteve më të mira në botë.

Programet Kryesore
 • Bachelor of Science in Bioscience Engineering
 • Bachelor of Science in Biology
 • Bachelor of Science in Chemistry
 • Bachelor of Science in Computer Science
 • Bachelor of Science in Physics and Astronomy
 • Bachelor of Science in Geography
 • Bachelor of Science in Mathematics and Data Science
 • Master of Science in Applied Sciences and Engineering: Computer Science
 • Master of Science in Biology: Ecology and Biodiversity
 • Master of Science in Biology: EMMC Tropical Biodiversity and Ecosystems
 • Master of Science in Biology: Herpetology
 • Master of Science in Biology: Human Ecology

Bursa

Informacione te pergjithshme


Nr. i Studentëve
14.000 studentë në total
29 programe master
Kohëzgjatja e studimeve
Programet bachelor: 3-4 vite
Programet master: 12 – 15 muaj
Viti akademik:
3 semestre
Fillimi i vitit shkollor:
Shtator
Afati i aplikimeve:
3 muaj para fillimit të vitit akademik
Fillimi i vitit shkollor:
Shtator
Afati i aplikimeve:
3 muaj para fillimit të vitit akademik

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe bachelor:
> Diplomë e shkollës se mesme
> IELTS UKVI 6.0 <
Programe masteri:
> Diplomë bachelor
> IELTS UKVI 6.5
> Regjistrimi të paktën 3 muaj para fillimit të vitit akademik

Akomodimi