VIA University College | Integral

VIA University College

Herning, Horsens, Aarhus Danimarkë

Copenhagen - 3 orë Hamburg - 4 orë

Po

Jo

Po

VIA University College eshte themeluar ne vitin 2008 si rezultat i shkrirjes se disa institucioneve te arsimit te larte. Kolegjet universitare në Danimarkë u krijuan si rezultat i një seri bashkimesh ose qendrash të ngushta arsimore në 2007.Si rezultat I ketyre bashkimeve  VIA u bë institucioni i tretë më i madh arsimor pas Universitetit të Kopenhagës dhe Universitetit Aarhus me afërsisht 2,000 punonjës dhe 20,000 studentë.VIA ka 8 kampuse ne Rajonin Qendror te Danimarkes dhe ka kampusin kryesor ne Aarhus. VIA University College eshte e vendosur ne rajonin qendror te Danimarkes,ofron me shume se 40 programe ne tete fusha ne te gjithe rajonin.VIA edukon inxhiniere,designer,mesues,specialist te arsimit dhe infermiere.Programet,kurset dhe kerkimet shkencore fokusohen ne praktiken profesionale ne fusha te tilla si kujdesi shendetesor,mesimi,edukimi social,teknologjia,biznesi dhe design.Programet e VIA kombinojne mesimdhenien me baze kerkimore me trajnime praktike ne kompanite publike dhe private.VIA University College eshte nje institucion I arsimit te larte I njohur publikisht dhe I financuar nga shteti,I suportuar nga Ministria Daneze e Arsimit te Larte dhe Shkences.

Programet Kryesore
  Programe Bachelor
 • … Architectural Technology & Construction Mgmt.
 • … Character Animation
 • … Civil Engineering
 • … Computer Graphic Arts
 • … Global Business Engineering
 • … Global Nutrition & Health
 • … Graphic Storytelling
 • … Materials Science & Product Design
 • … Mechanical Engineering
 • … Software Engineering
 • … Supply Engineering
 • … Value Chain Management
 • Programe Master
 • … Psychomotor Therapy
  Specializimet - 2 vjet
 • … Design, Technology & Business
 • … Construction Technology
 • … Marketing Management
 • TOP-UP për programet Bachelor
 • … Design & Business
 • … International Sales & Marketing Management

Bursa

Universiteti ofron bursa merite duke filluar nga 25% deri ne 50% per vitin e pare te studimeve.

Informacione te pergjithshme


Studentë:
2 500 studentë të huaj
18 500 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve:
3.5-4.5 vite bachelor
2 vjet specializimi
Viti akademik: 2 semestre
Fillimi i vitit akademik:
Gusht, Shtator ,Shkurt
Afati i aplikimeve:
15 Mars

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programet e specializimit:
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 80+ pikë/ IELTS 6,5 pikë
Programe bachelor
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 80+ pikë/ IELTS 6,5 pikë ose një test në zyrat e Integralit.
> Për studimet Bachelor Global Business Engineering : TOEFL iBT 100/ IELTS 7.0 A
> Dosje me punime për të gjithë specializimet në fushat e modës.

Akomodimi

Kolegji ka nje residence te re e cila eshte e vendosur prane nderteses ku zhvillohet studimi.Rezidenca e vjeter eshte e vendosur ne qender te qytetit (rreth 2 kilometra nga universiteti) ku cmimet jane me lire rreth 270-300 euro ne muaj.