Varna University of Management | Integral

Varna University of Management

Varna

Po

Po

Po

Po

Varna University of Management

Varna University of Management ka zhvilluar udhëheqës që nga viti 1996. Ishte një projekt inovator që filloi në 1992, mbështetur nga Qeveria Hollandeze.

Themelimi i VUM daton që nga viti 1992 – “ngritja e demokracisë” kur VUM u themelua si Instituti Bullgaro-Hollandez i Menaxhimit. VUM ishte universiteti i parë zhvillimin e lëndëve të saj plotësisht në gjuhën angleze dhe për të ofruar diploma të përbashkëta. Ishte gjithashtu universiteti i parë në Bullgari që zbatoi metoda unike të mësimdhënies si PBL (mësimi i bazuar në problem), CBL (mësimi i bazuar në raste) dhe të mësuarit ndërveprues.

4 vjet më vonë, VUM fitoi akreditimin e një universitet dhe mori emrin Kolegji Ndërkombëtar – Albena. Pak më vonë, VUM nënshkroi marrëveshje për diploma të përbashkëta me disa institucione të tjera arsimore, të tilla si CHN Stenden University në Hollandë dhe University College Birmingham në Mbretërinë e Bashkuar. Kolegji Ndërkombëtar – Albena mori emrin International University College.

Në 2004, Universiteti u zhvendos nga Albena në Dobrich, ku vazhdoi të rritet dhe të ketë sukses. VUM (atëherë IUC) ishte shkolla e parë e lartë në Bullgari që mori Akreditimin nga Këshilli Britanik i Akreditimit. Shpejt pas, Universiteti nënshkroi një marrëveshje partneriteti strategjik me Cardiff Metropolitan University, UK. Një provë tjetër për përpjekjet e vazhdueshme të VUM për sukses është fakti që studentëve të VUM nuk u kërkohet më të kalojnë një vit në Mbretërinë e Bashkuar, por mund të përfundojnë kursin e plotë të arsimit në VUM dhe ende të marrin një diplomë nga Cardiff Met.

VUM ka çelësin e suksesit dhe do t’ju mësojë se si ta bëni suksesin një zakon.

Programet Kryesore
 • Software Engineering
 • Hotel Management
 • Business Administration
 • Gastronomy and Culinary Arts
 • International Business and Management
 • Hospitality and Culinary Arts
 • Software Engineering
 • Hotel Management
 • Business Administration
 • Gastronomy and Culinary Arts
 • International Business and Management
 • Hospitality and Culinary Arts
 • International Tourism Management
 • Culinary Science
 • Pedagogy of Training in Hotel and Restaurant
 • Pedagogy of Education in Economics and Management
 • Marketing and Management
 • International Hospitality and Tourism Management
 • Business Administration

Bursa

Ofrohen bursa në bazë merite, zbritje në tarifën e studimit prej 1.000 Euro.

Informacione te pergjithshme


Studentë:
Studentë nga 50 vende të ndryshme
Kohëzgjatja e studimeve:
3-4 vjet- Programe Bachelor
Viti akademik:
2 semestra
Fillimi i vitit akademik:
Shtator, Janar
Afati i aplikimeve:
Shkurt / Nëntor

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programet bachelor:
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 79 / IELTS 6.0 / SAT 1000
> Portfolio
> Intervistë
Programe master :
> Diplomë e nivelit bachelor ose master
> Minimumi 2 vjet eksperiencë pune
> TOEFL IBT 80 / IELTS 6.5

Akomodimi

Ofrohet akomodim jashtë kapmusit.