University West, Sweden | Integral

University West, Sweden

Trollhättan

Po

Po

Po

Po

University West Sweden është themeluar në vitin 1990 dhe gjendet në qytetin Trollhättan qe është i rrethuar nga një natyre e bukur vetëm 35 minuta larg Gothenburg. Në këtë qytet ndodhen disa nga kompanitë më të mira teknologjike aq sa 90 % e aeroplaneve në botë përmbajnë pjesë të prodhuara në Trollhättan.

University West në bashkëpunim me komunitetin e biznesit dhe shoqërinë po krijon dhe shpërndan njohuri, aftësi, ekspertizë dhe mësim. Është pikërisht ky bashkëveprim midis universitetit dhe komunitetit të biznesit që krijon njohuri më të mira dhe gjen zgjidhje për problemet dhe zhvillimet që i përgjigjen nevojave të së ardhmes. University West është vendi ku kërkimi shkencor, biznesi dhe edukimi bëhen bashkë.

Programet Kryesore
 • International Programme in Politics and Economics
 • International Mechanical Engineering
 • Finance 
 • International Business
 • IT & Management
 • Work Integrated Political Studies
 • Manufacturing Engineering
 • Electric Vehicle Engineering
 • Metal Additive Manufacturing
 • Robotics and Automation
 • Child and Youth Studies.

Bursa

Ofrohen bursa deri në 25%

Informacione te pergjithshme


Studentë:
15.000 studentë
10000 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve:
Master: 1-2 vjet
Fillimi i vitit akademik: 19 Gusht
Afati e aplikimeve: 2 Maj

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe master:
> Diplomë bachelor
> TOEFL IBT 90 / IELTS – 6.5

Akomodimi