University of Wolverhampton | Integral

University of Wolverhampton

Wolverhampton

Po

Po

Po

Po

Më shumë se 2,500 studentë ndërkombëtarë nga mbi 130 vende e cilësojnë Universitetin e Wolverhampton-it në shtëpi. I vlerësuar në nivel kombëtar dhe i njohur ndërkombëtarisht, Universiteti ka arritur katër yje në vlerësimet më të fundit ndërkombëtare të QS dhe ka një normë punësimi të diplomuar prej 96 përqind (DLHE 2018).

Universiteti i Wolverhampton u ka ofruar studentëve mundësi për të ndryshuar jetën për më shumë se 190 vjet. Me mbi 500 kurse për të zgjedhur, studentët ndërkombëtarë mund t’i afrohen qëllimeve të tyre të karrierës. Tre fakultete ofrojnë kurse në më shumë se 70 fusha lëndore, me shumë kurse të akredituara nga organe profesionale.

Wolverhampton është në një vend qendror në UK, me Birmingham vetëm 18 minuta larg me tren. Mançesteri mund të arrihet për 70 minuta, dhe Londra për rreth 90 minuta. Wolverhampton gjithashtu ofron një kosto të lirë jetese në krahasim me qytetet e tjera të Mbretërisë së Bashkuar.

Universiteti investon shumë në studentët e tij dhe komunitetin e kampusit. Miliona paund janë vënë në zhvillimet e kampusit dhe objektet e të mësuarit në vitet e fundit, duke përfshirë objektet e reja inxhinierike, ndërtimin e shkencës dhe një shtëpi të re për Shkollën e Biznesit. Duke qenë se është një institucion global, Wolverhampton synon t’u japë të gjithë studentëve mundësi për të përmirësuar njohuritë, aftësitë dhe besimin e tyre në mënyrë që të kenë sukses në ekonominë ndërkombëtare.

Programet Kryesore
 • Business, Accounting & Finance and Management
 • Accounting and Finance
 • Aerospace Engineering
 • Animation
 • Architectural Design Technology
 • Architecture
 • Business and Accounting
 • Business and Finance
 • International Education, Health and Wellbeing
 • International Hospitality Management
 • International Science and Engineering
 • International Social Sciences
 • Law
 • Business, Accounting & Finance and Management
 • Accounting and Finance
 • Aerospace Engineering
 • Animation
 • Architectural Design Technology
 • Architecture
 • Business and Accounting
 • Business and Finance
 • Business and Tourism Management
 • Chemistry
 • Civil and Transportation Engineering
 • Community Development Work and Youth Work
 • Computer Networking
 • Construction Management
 • Economics
 • Economics and Business
 • Economics and Finance
 • Education Studies
 • Business, Accounting & Finance and Management
 • Human Resource Management
 • Illustration
 • Interior Design
 • International Education, Health and Wellbeing
 • International Hospitality Management
 • International Science and Engineering
 • International Social Sciences
 • Law
 • Learning Disabilities Nursing
 • Linguistics and Teaching of English for Speakers of Other Languages (TESOL)
 • Marketing Management
 • Mathematics
 • Mechanical Engineering
 • Pharmacology
 • Philosophy, Religion and Ethics
 • Physical Education and School Sport
 • Physics

Bursa

Ofrohen bursa në bazë merite!

Informacione te pergjithshme


Nr. i Studentëve
23.896 studentë në total
130 kombësi
Kohëzgjatja e studimeve
Programet bachelor: 3-4 vite
Programet master: 12 – 15 muaj
Viti akademik:
3 semestre
Fillimi i vitit shkollor:
Shtator
Afati i aplikimeve:
3 muaj para fillimit të vitit akademik

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe bachelor:
> Diplomë e shkollës se mesme
> IELTS UKVI 6.0 <
Programe masteri:
> Diplomë bachelor
> IELTS UKVI 6.5
> Regjistrimi të paktën 3 muaj para fillimit të vitit akademik

Akomodimi

Universiteti ofron akomodim në kampus për studentët e vetë.