University of South Wales | Integral

University of South Wales

Cardiff, Newport, Pontypridd dhe Dubai

Po

Po

Po

Po

The University of South Wales është një universitet publik në Uells, me kampuse në Cardiff, Newport, Pontypridd dhe Dubai. Universiteti është universiteti i dytë më i madh në Uells përsa i përket numrit të studentëve, dhe ofron rreth 200 kurse. Universiteti ka katër fakultete kryesore në të gjitha kampuset e tij në Uellsin e Jugut. UNICAF punon në partneritet me një numër partnerësh të njohur si Universiteti i Uellsit Jugor. Partneriteti midis Universitetit të Uellsit të Jugut dhe UNICAF bashkon burimet dhe aftësitë e të dy organizatave për të ofruar zgjidhje inovative dhe programe mësimore. UNICAF është një nga programet më bujare të bursave në dispozicion. Programet e ofruara kanë një përqendrim të fortë profesional me një perspektivë ndërkombëtare për të siguruar që studentët te  jenë të përgatitur për punë në tregun global.

Programet Kryesore
  Programet Bachelor:
 • Accounting & Finance
 • Accountinf and managament
 • Finance and Investment
 • Animation and Games
 • Art
 • Illustration
 • Biological Sciences
 • Applied biosciences
 • Biology
 • Applied sciences
 • Built Environment
 • Construction project management
 • Business & Management
 • International business
 • Marketing management
 • Chemistry & Pharmaceutical Sciences
 • Chiropractic
 • Computing
 • Criminology
 • Dance
 • Data Science
 • Design
 • Drama and Performance
 • Education
 • Engineering (Aerospace)
 • Engineering (Civil)
 • Health Sciences
 • History
 • International English
 • Journalism & Media
 • Law
 • Programet Master:
 • Counselling Psychology
 • Business Administration
 • Law
 • Animation
 • Art Psychotherapy
 • Drama
 • Graphic Communication
 • Games Enterprise
 • Applied Sciences
 • Clinical Psychology
 • Computer Science
 • Construction Project Management
 • Crime and Justice
 • Finance and Investment
 • Engineering Management
 • International Business and Enterprise
 • Human Resource Management
 • Marketing
 • Management

Bursa

The University of South Wales ofron burse deri ne 2000 GBP ne vit.

Informacione te pergjithshme


Studentë:
23,090 studentë
Kohëzgjatja e studimeve
3 vite: programe universiteti
1 vit: Viti përgatitor (Foundation)
1 vit: studime masteri
Viti akademik - 2 semestra
Pranimi i studentëve të rinj - Shtator
Afati i aplikimeve:
15 Janar - Afati i fundit i këshillueshëm
1 Qershor - Afati i fundit

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Foundation Year (Viti përgatitor)
> Diplomë e shkollës së mesme
> IELTS UKVI 4.5 Programe Bachelor
> Diplomë e shkollës së mesme + Viti përgatitor (Foundation)
> IELTS UKVI 6.0 Programe Master
> Diplomë e studimeve universitare në një fushë të përngjashme
> IELTS UKVI 6. 5

Akomodimi

Universiteti ofron akomodim per studentet ne vitin e pare te studimeve.