University of Pisa | Integral

University of Pisa

Pisa, Italia

Pisa

Jo

Po

Po

Universiteti i Pizës eshtë universiteti i 19-të më i vjetër në botë dhe i 10-ti më i vjetër në Itali dhe ka qene I suksesshem ne modernizimin e strukturave te tij dhe burimeve njerezore ne menyre qe te perballet me sfidat e reja te hulumtimeve nderkombetare dhe arsimit ne nivele me te larta. Universiteti renditet në 10 vendet e para në shkallë vendi dhe 400 kryesorët në botë sipas ARWU dhe QS. Universiteti i Pizës është pjesë Pisa University System,i cili përfshin Scuola Normale SuperioreShkollën e Studimeve të Avancuara Sant’Anna. Universiteti ka rreth 50,000 studentë (nga të cilët 46,000 janë studime universitare dhe pasuniversitare, dhe 3.500 janë studime të doktoraturës dhe specializimit). Midis të diplomuarve të saj të shquar ka disa liderë politikë kombëtarë dhe të huaj, përfshirë dy presidentë italianë, pesë Papë, pesë kryeministra italianë dhe tre laureatë Nobel si studentë, fakultete ose bashkëpunëtorë të stafit.Universiteti I Pizes eshte intitucion public I arsimit I cili perbehet nga 20 departamente me qendra kerkimore te nje niveli te larte ne bujqesi,,astrofizike,shkenca kompjuterike,inxhineiri,mjekesi dhe mjekesi veterinare. Universiteti I Pizes eshte I angazhuar per nxitjen e cilesise ne te gjitha fushat e hulumtimit dhe mesimdhenies dhe per te vene te gjitha programet e saj ne dispozicion te nje numri ne rritje te studenteve dhe te studiuesve nderkombetare. Në vitin 2013, Universiteti i Pizës përfundoi me Universitetin La Sapienza të Romës në vendin e parë midis universiteteve italiane, sipas Renditjes Akademike të Universiteteve Botërore. Galileo Galilei,I cili lindi dhe studjoi ne Pisa,u be profesor I Matematikes ne Universitetin e Pizes ne 1589.

Programet Kryesore
  Programe Master
 • … Master of Science in Aerospace Engineering
 • … Master of Science in Bionics Engineering
 • … Master of Science in Data Science and Business Informatics
 • … Master of Science in Computer Engineering
 • … Master of Science in Computer Science
 • … Master of Science in Computer Science and Networking
 • … Master of Science in Economics
 • … Master of Science in Embedded Computing Systems
 • Master of Science in Exploration and Applied Geophysics
 • … Master of Science in Materials and Nanotechnology
 • … Master of Science in Neuroscience
 • … Master of Science in Nuclear Engineering

Bursa

Universiteti jep bursa te plota ose te pjesshme qe mbulojne shkollimin.Kriteri kryesor I perzgjedhjes eshte performanca akademike.

Informacione te pergjithshme


Studentë:
53 000 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve
2 vite Programe masteri
Viti akademik:
2 semestre
Fillimi i vitit akademik:
Shtator
Afati i aplikimeve :
Maj

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe Master:
> Diplomë bachelor
> Letra e motivimit
> Letra rekomandimi
> TOEFL iBT 80 pikë; IELTS 6.5

Akomodimi

Universiteti nuk ofron akomodim ne kampus,por mund t’I ofroje studenteve te huaj nje vendbanim te perkohshem deri sa ata te gjejne nje banese te perhershme.