University of Massachusetts, Amherst | Integral

University of Massachusetts, Amherst

Massachusetts

Po

Po

Po

Po

UMass është një nga 70 universitetet më të mira kombëtare me dhjetëra programe të renditura në 200 më të mirët në mbarë botën. Duke u fokusuar në kërkimin, diversitetin dhe një frymë revolucionare – atë që universiteti e quan UMass Edge – studentë të jashtëzakonshëm nga e gjithë bota diplomohen me njohuritë e industrisë dhe aftësitë teknike të nevojshme për të ndërtuar karriera shpërblyese. Si një top 50 universiteti publik me vlerën më të mirë, të diplomuarit mund të jenë të sigurt se diploma e tyre është një investim i shëndoshë për të ardhmen e tyre

Disa fakte për UMass

• #68 in National Universities from U.S. News and World Report
• #26 Public University from U.S. News and World Report
• #253 QS World University Ranking
• #53 Best Business School
• #57 Best Engineering School

Programet Kryesore
 • Accounting
 • Anthropology
 • Architecture
 • Art
 • Art Education
 • Art History
 • Astronomy
 • Biochemistry and Molecular Biology
 • Biology
 • Biomedical Engineering
 • Biostatistics
 • Building and Construction Technology
 • Business Analytics
 • Chemical Engineering
 • Chemistry
 • Civil Engineering
 • Communication
 • Computer Science
 • Dance
 • Data Analytics and Computational Social Science
 • Economics
 • Philosophy
 • Physics
 • Political Science
 • Pre-Medical, Pre-Health
 • Pre-Veterinary
 • Psychology
 • Public Health Sciences
 • Public Policy and Administration
 • Regional Planning
 • Resource Economics
 • Sociology
 • Sport Management
 • Theater
 • Veterinary Technology
 • Business, Accounting & Finance and Management
 • Education
 • Electrical and Computer Engineering
 • Engineering Management
 • English
 • Environmental Conservation
 • Environmental Engineering
 • Epidemiology
 • Film Studies through BDIC
 • Finance
 • Food Science
 • Geography
 • Geology
 • Geosciences
 • History
 • History of Art and Architecture
 • Hospitality and Tourism Management
 • Industrial Engineering
 • Informatics
 • Journalism
 • Landscape Architecture
 • Legal Studies
 • Linguistics
 • Management
 • Marketing
 • Mathematics
 • Mechanical Engineering
 • Microbiology
 • Music
 • Natural Resource Conservation
 • Neuroscience and Behavior
 • Nursing
 • Nutrition
 • Operations and Information Management

Bursa

Ofrohen bursa në bazë merite!

Informacione te pergjithshme


Nr i studenteve:
28,635 studentë
Kohezgjatja e Studimeve :
Programe bachelor : 4 Vite
Programe Master : 1 -1.5 Vite
Viti akademik:
2-3 semestre
Fillimi i vitit akademik :
Gusht, Janar
Afatet e aplikimeve : 1 Mars/ 1 Nentor

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
International Year One:
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 79;
Programe Bachelor :
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 79;
Programet Master:
> Diplomë e shkollës së lartë
> TOEFL iBT 80 > GRE ose GMAT

Akomodimi