University of Hertforshire | Integral

University of Hertforshire

Hatfield

Po

Po

Po

Po

University of Hertfordshire është një universitet publik në Hertfordshire, i vendosur kryesisht në Hatfield, Hertfordshire, Mbretërine e Bashkuar.U identifikua si një nga 25 Kolegjet e Teknologjisë në Mbretërinë e Bashkuar në 1959 dhe iu dha statusi i universitetit nga qeveria britanike ne vitin 1992.Me një komunitet studentor prej mbi 25.130 përfshirë më shumë se 5.200 studentë ndërkombëtarë që përfaqësojnë së bashku 100 vende, universiteti ka një rrjet global prej mbi 165,000 ish-studente. Universiteti është një nga punëdhënësit më të mëdhenj të Hertfordshire me mbi 2700 staf, 812 prej të cilëve janë anëtarë akademikë të stafit. Universiteti është anëtar i Aleancës Universitare, Universiteteve në Mbretërinë e Bashkuar dhe Shoqatës së Universiteteve Evropiane. University of Hertfordshire është universiteti kryesor me të cilin përballet biznesi në Mbretërinë e Bashkuar dhe një shembull në këtë sektor. Universiteti i Hertfordshire eshte cilesuar si nje nga 50 universitetet më të mira në Mbretërinë e Bashkuar të zgjedhura nga punëdhënësit kryesorë për prodhimin e të diplomuarve të gatshëm për punë në renditjen e 2015-ës.

Programet Kryesore
    Programet Bachelor:
  • Accounting and Financial ManagementMSc
  • Advanced Clinical PracticeMSc
  • Advanced Computer Science MSc
  • Advanced Computer Science with Placement YearMSc
  • Advanced Computer Science with ResearchMSc
  • Advanced PhysiotherapyMSc
  • Advancing Clinical Pharmacy PracticeMSc Advancing Clinical Pharmacy Practice with Extended PlacementMSc
  • Aerospace EngineeringMSc
  • Animation MA
  • Applied Mental Health PracticePgCert
  • Architecture and UrbanismMArch
  • Art TherapyMA
  • Artificial Intelligence and Robotics
  • BiotechnologyMSc
  • Business Analytics and ConsultancyMSc
  • Business and Organisational StrategyMSc
  • Business LawLLM
  • Business PsychologyMSc
  • Cardiology and StrokeMSc
  • Clinical DermatologyMSc
  • Clinical Skin Integrity and Wound ManagementMSc
  • Cognitive Behavioural TherapyPgDip
  • Computer Science
  • Communications and Information Engineering MSc
  • Computer Networks and Systems Security
  • Programet Master:
  • Accounting and Financial Management
  • Advanced Clinical Practice
  • Advanced Computer Science
  • Advanced Computer Science with Placement Year
  • Advanced Computer Science with Research
  • Advanced Physiotherapy
  • Advancing Clinical Pharmacy Practice
  • Aerospace Engineering
  • AnimationMA
  • Applied Mental Health Practice
  • Architecture and Urbanism
  • Art Therapy
  • Artificial Intelligence and Robotics
  • Business LawLLM
  • Business Psychology
  • Cardiology and Stroke
  • Clinical Dermatology
  • Clinical Skin Integrity and Wound Management
  • Cognitive Behavioural Therapy
  • Communications and Information Engineering
  • Computer Networks and Systems SecurityMSc
  • Computer Networks and Systems Security with Advanced Research

Bursa

Universiteti ofron bursa merite te cilat sponsorizohen drejtpërdrejt nga Universiteti, për shembull Bursat Akademike të Ekselencës, ose financohen nga donacione filantropike.

Informacione te pergjithshme


Studentë:
30,000 studentë
Kohëzgjatja e studimeve
3 vite: programe universiteti
1 vit: Viti përgatitor (Foundation)
1 vit: studime masteri
Viti akademik - 2 semestra
Pranimi i studentëve të rinj - Shtator
Afati i aplikimeve:
15 Janar - Afati i fundit i këshillueshëm
1 Qershor - Afati i fundit

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Foundation Year (Viti përgatitor)
> Diplomë e shkollës së mesme
> IELTS UKVI 4.5 Programe Bachelor
> Diplomë e shkollës së mesme + Viti përgatitor (Foundation)
> IELTS UKVI 6.0 Programe Master
> Diplomë e studimeve universitare në një fushë të përngjashme
> IELTS UKVI 6. 5

Akomodimi

Ofrohet akomodim per te gjithe studentet ne dy kampuset e universitetit.