University of Greenwich | Integral

University of Greenwich

Greenwich, Britania e Madhe

Heathrow / Gatwick / Luton - 1 orë

Po

Po

Po

Universiteti i Greenwich ka një traditë disa vjecare në dhënien e arsimit të lartë, që prej vitit 1890. Tre kampuset e universitetit në Londër dhe Kent përbëhen nga godina historike të cilat ofrojnë ambjente madhështore, si edhe pajisjet e teknologjisë së fundit. Kampusi më i madh ndodhet në qendër të Old Royal Naval College në Royal Greenwich, një Trashëgimi Botërore e UNESKO-s pranë brigjeve të  lumit Thames dhe pranë Greenwich Royal Park.  Kampusi i Avery Hill ndodhet në parkun e Eltham dhe Kampusi i Medway përbëhet nga ndërtesat me tulla të kuqe të Edwardian në zonen Chatham Maritime, Kent.

Studentët mund të zgjedhin nga mbi 400 programe  studimi me një gamë të gjerë degësh si Arkitekturë, Biznes, Informatikë, Kriminologji, Arsim, Inxhinieri, Shëndetësi, Arte dhe Shkenca Liberale, Ligj, Media ,Arte Kreative dhe Shkenca, Psikologji etj.  Shumica e programeve janë të akredituara nga institucione si Engineering Accreditation Board, British Computer Society, Institution of Engineering and Technology, si edhe shumë institucione te tjera.

Universiteti i Greenwich renditet ndër shkollat më të mira në Britaninë e Madhe.

Programet Kryesore
  Programe Bachelor:
 • Advertising and Digital Marketing Communications
 • Animal Management
 • Architecture
 • Biomedical Science
 • Business Economics
 • Business Logistics and Transport Management
 • Business Management
 • Business Purchasing and Supply Chain Management
 • Construction Management
 • Criminology and Criminal Psychology
 • Digital Media Design
 • Economics with Banking
 • Events Management
 • Film and Television Production
 • Forensic Science
 • Games Design and Development
 • Garden Design
 • Graphic and Digital Design
 • Human Resource Management
 • International Agriculture
 • Landscape and Countryside Management
 • Landscape Architecture
 • Marketing Management
 • Media and Communications
 • Mechanical Engineering
 • Politics and International Relations
 • Pharmaceutical Sciences
 • Software Engineering
 • Sports Science with Coaching
 • Sports Science with Professional Football Coaching
 • Programe Master:
 • Computer Systems and Network Engineering
 • Criminology and Criminal Psychology
 • Design, Innovation and Entrepreneurship
 • Finance and Investment
 • Financial Management and Risk
 • Food Innovation
 • Global Shipping Management
 • International Banking and Finance
 • International Business
 • International Criminology
 • International and Commercial Law
 • International Maritime Policy
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Maritime Management
 • Mechanical and Manufacturing Engineering
 • Project Management International
 • Strategic Marketing
 • Strategic Marketing Communications
 • Sustainable Building Design and Engineering
 • Transport Systems Management

Bursa

Universiteti ofron bursa ne baze merite deri ne 3000 GBP per vitin e pare te studimeve.

Informacione te pergjithshme


Studentë:
37 000 studentë në total
5447 studentë të huaj
Kohëzgjatja e studimeve:
3-4 vite programe universitare
1-2 vite programe masteri
Viti shkollore
2 semestra
Fillimi i vitit shkollor
Programe universitare: duke filluar që nga 1 shtatori deri në 15 janar
Afati i aplikimeve :
Nëntor/qershor

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe bachelor
Dëftesë e shkollës së mesme
IELTS UKVI 6,0
Programe master
Diplomë bachelor
IELTS UKVI 6.0

Akomodimi

Studentet mund te zgjedhin midis kater rezidencave ne kampusin e Greenwich. Te gjitha rezidencat ndodhen vetëm disa minuta në këmbë larg universitetit.