University of East London | Integral

University of East London

Londër, Britania e Madhe

London Heathrow

Po

Po

Po

University of East London është themeluar në shekullin e 19-të. Ai është i pozicionuar në zonën lindore të Londrës, vetëm 30 minuta larg nga qendra. UEL është një nga universitetet më të mëdha në Britaninë e Madhe, në të cilin studiojnë mbi 19 000 studentë nga e gjithë bota. Universiteti ofron një larmi programesh, dhe është i njohur për programet fushën e arkitekturës , psikologji dhe shkenca komunikimi. Renditet si universiteti i parë në Britaninë e Madhe për studimet në fushën e psikologjisë. UEL është nga të vetmit universitete në Londër që ofron akomodimin e studentëve në kampus, duke investuar në mbi £170 million në krijimin e ambjenteve të studimit, bibliotekave, laboratoreve, pajisjeve të studimit. Ai ndodhet në krye të renditjes për kënaqësinë studentore në universitetet modern [NSS 2017]. E veçanta e këtij universiteti është se ai fokusohet në metodën e “mëso duke praktikuar, duke i ndihmuar studentët për zhvillimin e karrierës.

Programet Kryesore
  Programe Bachelor
 • Accounting and Finance
 • Advertising
 • Architecture ( ARB/RIBA Part 1)
 • Animation and Illustration
 • Business Management
 • Computer Game Development
 • Fashion Design
 • Fashion Marketing
 • Film
 • Finance
 • Graphic Design
 • Interior Design
 • International Development with NGO Management
 • International Relations … Sports Journalism
 • Law
 • Media and Communication
 • Music Industry Management
 • Pharmaceutical Science
 • Psychology
 • Product Design
 • Sports Coaching
 • Tourism Management
 • Programe Master
 • Architecture
 • Business Psychology
 • Career Coaching
 • Civil Engineering
 • Coaching Psychology
 • Computer Networks
 • Conflict, Displacement and Human Security
 • Counselling and Psychotherapy
 • Data Science
 • Fashion
 • Filmmaking
 • Finance and Risk
 • Graphic Design
 • Human Resource Management
 • Information Security
 • Integrative Arts Psychotherapy
 • International Business Law
 • International Fashion Management
 • International Law and International Relations
 • Landscape Architecture
 • MBA
 • Molecular Medical Microbiology
 • NGO and Development Mgmt.
 • Phyto-pharmaceutical Science
 • Sport Psychology
 • Special Educational Needs
 • Theatre Directing

Bursa

Universiteti ofron bursa merite. Studentët me rezultate shumë të mira akademike mund të përfitojne burse deri në 3000 GBP të tarifës së shkollimit.

Informacione te pergjithshme


Studentë:
19000 studentë gjithsej nga 161 vende
Kohëzgjatja e studimeve:
3 – 4 vite: programe univeritare
1 vit: Viti përgatitor
1 – 1, 5 vite: programe master
Viti akademik:
2 semestra
Pranimi i studentëve të rinj
Shatator / Janar
Afati i aplikimeve :
15 janar - Afati i fudit i këshillueshëm
1 qershor - Afati i fundit

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe Bachelor
> Diplome e shkollës së mesme
> IELTS UKVI 6.0
Programe Masteri
> Diploma e shkollës së lartë
> IELTS UKVI 6.5
MBA
> Diploma e shkollës së lartë
> IELTS UKVI 6.5

Akomodimi

UEL është një nga universitetet Angleze që ofron akomodim në kampus për studentët e vetë.