University of Bridgeport | Integral

University of Bridgeport

Bridgeport, Connecticut, SHBA

Boston, Quebec

Jo

Po

Po

I themeluar në vitin 1927, Universiteti i Bridgeport, i referuar zakonisht si UB, është një universitet privat, i pavarur, bashkedukativ i vendosur në Bridgeport, Connecticut me 5,100 studentë. Universiteti është akredituar nga Shoqata e Shkollave dhe Kolegjeve të New England (NEASC-CIHE).Universiteti është i përbërë nga studentë vendas dhe të huaj. Kjo gjë i jep universitetit një shumëllojshmëri kulturash e kombësish. Studentët e Universitetit të Bridgeport janë nga 80 vende dhe 46 shtete. Programet e UB përfshijnë një shumëllojshmëri të diplomave të nivelit Associate, Bachelor, Master. UB është klasifikuar gjithashtu si universitet i doktoraturës intensive (Doctoral Intensive), një nga dy universitetet e vetme në Connecticut. Kampusi, i vendosur në qytetin Connecticut me pamje nga Long Island Sound. Ai ndodhet një orë larg nga New York City dhe 2 orë nga Boston.

Programet Kryesore
  Programet Bachelor
 • … School of Arts & Sciences (Biology B. A., B. S., EnglAccounting B.S.
 • … Biology B.A., B.S. … Business Administration A.A.
 • … Business Administration B.S.
 • … Computer Engineering B.S.
 • … Computer Engineering Technology B.S.
 • … Computer Science B.S. … Criminal Justice and Human Security B.A.
 • … Dental Hygiene B.S. … Electrical Engineering B.S.
 • … English B.A., B.S. … Fashion Merchandising A.A.
 • … Fashion Merchandising B.S.
 • … Finance B.S.
 • … General Studies A.A., A.S., B.S.
 • … Graphic Design, BFA
 • … Health Science B.S.
 • … Human Services B.S.
 • … Humanities B.A., B.S.
 • … Industrial Design B.S.
 • … Interior Design B.S.
 • … International Business B.S.
 • … International Political Economy and Diplomacy B.A.
 • … Management & Industrial Relations B.S.
 • … Marketing B.S.
 • … Martial Arts B.A.
 • … Mass Communication B.A.
 • … Mathematics B.A., B.S.
 • … Mechanical Engineering B.S.
 • … Medical Laboratory Science B.S.
 • … Music B.M.
 • … Computer Engineering M.S.
 • … Computer Science & Engineering Ph.D
 • … Nursing BSN
 • … Political Science B.A., B.S.
 • … Pre-Nursing
 • … Psychology B.S.
 • … Religion and Politics B.A.
 • … Social Sciences B.A.
 • Programet Master
 • … SAcupuncture M.S.
 • … Analytics & Systems M.S.
 • … Biology M.A., M.S.
 • … Biomedical Engineering M.S.
 • … Business Administration MBA
 • … Chinese Herbology M.S.
 • … Chiropractic D.C.
 • … Computer Science M.S.
 • … Counseling M.S.
 • … Criminal Justice and Human Security M.A.
 • … Dental Hygiene M.S.
 • … Design Management MPS
 • … Doctor of Health Sciences (D.H.Sc.)
 • …East Asian and Pacific Rim Studies M.A.
 • … Education M.S.
 • … Educational Administration & Supervision Sixth Year Certificate
 • … Educational Leadership Ed.D.
 • … Electrical Engineering M.S.
 • … Elementary Education M.S. or Sixth Year Certificate
 • … Finance M.S.
 • … Global Development and Peace M.A.
 • … Global Media and Communication Studies M.A.
 • … Mechanical Engineering M.S.
 • … Naturopathic Medicine N.D.
 • … Nutrition M.S.
 • … Physician Assistant M.S.
 • … Secondary Education M.S. or Sixth Year Certificate
 • … Technology Management M.S.

Bursa

Universiteti ofron bursa duke fillura nga $3000 deri në $15 000

Informacione te pergjithshme


Kohëzagjatja e studimeve :
Programe Bachelor : 4 vite
Programe Master : 1 Vit
Viti akademik : 2 semestra
Fillimi i vitit shkollor : Gusht , Janar
Afati i aplikimeve : 1 Dhjetor / 15 Korrik
Rekomandohet që dokumentat të dergohen një muaj përpara afatit të aplikimit.

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe Bachelor:
> Dëftesë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 75 ose IELTS 6,0
> SAT Programe Master :
> Dëftesë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 75 ose IELTS 6,0

Akomodimi

Ofrohet akomodim ne kampus per te gjithe studentet.