University of Applied Sciences Upper Austria | Integral

University of Applied Sciences Upper Austria

Wels

Po

Po

Po

Po

University of Applied Sciences Upper Austria

Është një nga universitetet më të mira austriake të shkencave të aplikuara dhe ofron një arsim të njohur ndërkombëtarisht, të mirë vendosur, të orientuar drejt praktikës në nivelin universitar në katër vende në rajonin qendror të Austrisë së Epërme. Misioni i këtij universiteti është të ndihmojë studentët të fitojnë njohuri të përparuara dhe në të njëjtën kohë të bëhen të aftë t’i transferojnë këto njohuri në zbatim praktik. Për herë të shtatë në nëntë vjet FH Upper Austria është vlerësuar si universiteti më i mirë i shkencave të aplikuara në Austri nga më shumë se 600 drejtues në renditjen e Industrie Magazin në universitetet e shkencave të aplikuara.

Fakultetet dhe programet

Brenda katër shkollave të universitetit, fushat kryesore të fokusit janë:

 • Informatika, Komunikimi dhe Media – Kampusi Hagenberg
 • Inxhinieri Mjekësore dhe Shkenca të Aplikuara Sociale – Kampusi Linz
 • Biznes & Menaxhim – Steyr Campus
 • Inxhinieri – Kampusi Wels

Brenda këtyre katër fushave ofrohen 69 programe bachelor dhe master (nga të cilat 10 mësohen tërësisht në anglisht) janë të hapura për studentët tanë për të zgjedhur. Të gjithë ata përfshijnë përmbajtje të orientuar drejt praktikës dhe perspektivat e punës që janë më shumë premtuese – 99 përqind e të diplomuarve aktualisht janë të punësuar. Kampuset ofrojnë një infrastrukturë moderne dhe një gamë të gjerë aktivitetesh sportive për studentët e saj; përfunduar nga ngjarje argëtuese që e bëjnë jetën e kampusit më të gjallë – nga një garë varkash e çmendur në një garë për hedhjen e celularëve dhe shumë më tepër.

Programet Kryesore
 • Innovation Engineering & Management
 • Applied Energy Engineering
 • Automation Engineering
 • Digital Arts
 • Civil Engineering
 • Bio and Environmental Technology
 • Mechanical Engineering
 • Hardware Software-Design
 • Agricultural Technology and Management
 • Applied Energy Engineering
 • Automation Engineering
 • Civil Engineering
 • Bio and Environmental Technology
 • Mechanical Engineering
 • Hardware Software-Design
 • Accounting, Controlling and Financial Management
 • Data Science and Engineering
 • Digital Business Management
 • Electrical Engineering
 • Mechanical Engineering
 • nformation Engineering and Management

Bursa

Ofrohet bursë në bazë merite për studentë me performancë të shkëlqyeshme. Mund t'u jepet studentëve ndërkombëtarë për njohjen e arritjeve dhe performancës akademike gjatë studimeve. Bëhet e disponueshme vetëm pas semestrit të parë dhe mbulon gjysmën e tarifës së shkollimit.

Informacione te pergjithshme


Studentë:
5,988 Studentë të huaj 793
Kohëzgjatja e studimeve
3-4 vite- programe universitare
2 vite- programe masteri
Viti akademik 2 semestra
Afati i fundit për regjistrim
31 Gusht

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe Bachelor:
> Dëftesë e shkollës së mesme
> IELTS 6,0
> TOEFL 80 pikë
Programe Master:
> Diplomë bachelor
> IELTS 6,5 / TOEFL 85 pikë

Akomodimi