University College of Northern Denmark | Integral

University College of Northern Denmark

Aalborg, Hjørring dhe Thisted

Po

Po

Po

Po

University College of Northern Denmark është një ndër gjashtë organizatat kryesore rajonale të studimit në Danimarkë që ofron programe me rëndësi profesionale. Disa programe konsiderohen si ekuivalent me nivelin bachelor nëse regjistrohen në një universitet.

Aktualisht UCN ka katër fakultete – Mjekësisë, Edukimit, Teknologjisë dhe Biznesit dhe Edukitimit të vazhdueshEm. Ndryshimi më i fundit u bë në 2009 dhe UCN tani ka kampuse në Aalborg, Hjørring dhe Thisted. UCN bashkëpunon me Universitetin Aalborg (AAU).

Përveç ofrimit të arsimit të lartë të ciklit të parë, Kolegji Universitar i Danimarkës Veriore është gjithashtu aktiv në kërkimin e aplikuar, inovacionin, zhvillimin dhe arsimin e vazhdueshëm. Kolegji Universitar UCN i Danimarkës Veriore ka 10,000 studentë me kohë të plotë, 8,000 studentë me kohë të pjesshme, 1,200 studentë ndërkombëtarë me kohë të plotë dhe 750 punonjës. UCN ka më shumë se 100 universitete partnere në të gjithë botën.

UCN është një institucion i llojit UAS me shkenca të aplikuara dhe kontakte të ngushta me sektorin e biznesit publik dhe privat.

Programet Kryesore
 • Occupational therapist
 • Physiotherapist
 • Midwife
 • Teacher
 • Nature and culture guide
 • Pedagogue
 • Radiographer
 • Nursing
 • BA Architectural Technology and Construction Management
 • AP Degree Hospitality Service and Tourism Management
 • BA International Hospitality Management
 • AP Degree Computer Science
 • AP Degree Multimedia Design and Communication
 • AP Degree IT Network and Electronics Technology
 • AP Degree Design and Technology (Graphics)
 • BA Web Development
 • BA Software Development

Bursa

Informacione te pergjithshme


Studentë:
1,200 studentë ndërkombëtarë
15 500 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve:
3 vite
Viti akademik: 2 semestre
Fillimi i vitit akademik:
Gusht, Shtator ,Shkurt

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programet e specializimit:
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 80+ pikë/ IELTS 6,5 pikë
Programe bachelor
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 80+ pikë/ IELTS 6,5 pikë ose një test në zyrat e Integralit.
> Për studimet Bachelor Global Business Engineering : TOEFL iBT 100/ IELTS 7.0 A
> Dosje me punime për të gjithë specializimet në fushat e modës.

Akomodimi