University Canada West | Integral

University Canada West

British Columbia

Po

Po

Po

Po

Themeluar në vitin 2004, University Canada West (UCW) është një institucion inovativ i orientuar drejt biznesit dhe teknologjisë në Vankuver, Kanada, duke ofruar diploma universitare dhe pasuniversitare për studentët vendas dhe ndërkombëtarë.

UCW ofron një sërë programesh të fokusuara në karrierë, duke përfshirë, Bachelor of Commerce, Bachelor of Arts in Business Communication, Associate of Arts dhe Master of Business Administration. Kurset ofrohen në dy kampuset e tij në qendër të qytetit të Vankuverit – Kampusi West Pender në zemër të distriktit financiar të Vankuverit dhe kampusi i ri modern i Vancouver House.

UCW është një universitet i fokusuar në të ardhmen që u ofron studentëve një përvojë arsimore të personalizuar brenda kontekstit gjithnjë në zhvillim të biznesit global. Universiteti bashkon inovacionin, sipërmarrjen dhe teknologjitë, duke i përgatitur studentët që të kenë një ndikim global ndërsa bëjnë ndryshimin dhe zgjidhin sfidat e botës reale.

UCW integron përvojën me të mësuarit, duke i pajisur të diplomuarit e saj me mentalitetin, ekspertizën dhe teknologjitë për të ndikuar në çështjet e biznesit, ekonomike, sociale, dixhitale dhe mjedisore me të cilat përballet rajoni, kombi dhe bota jonë.

Programet Kryesore
  • Arts (AA)
  • Commerce
  • Business Communication
  • Online Bachelor Of Arts In Business Communication (BA)
  • Online Bachelor Of Commerce (BCom)
  • Associate Of Arts (AA)
  • Bachelor Of Arts In Business Communication (BA)
  • Bachelor Of Commerce (BCom)
  • Online Master Of Business Administration (MBA)
  • Master Of Business Administration (MBA)

Bursa

Ofron bursa në bazë merite.

Informacione te pergjithshme


Nr. i Studentëve
3.700 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve
Programet bachelor: 3-4 vite
Programet master: 1-2 vite
Viti akademik:
3 semestre
Fillimi i vitit shkollor:
Shtator - Janar
Afati i aplikimeve:
3 muaj para fillimit të vitit akademik

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe bachelor:
> Diplomë e shkollës se mesme
> IELTS 6.0, TOEFL 60-78 <
Programe masteri:
> Diplomë bachelor
> IELTS 6.5, TOEFL 79-93
> Regjistrimi të paktën 3 muaj para fillimit të vitit akademik

Akomodimi