Universita Cattolica del Sacro Cuore | Integral

Universita Cattolica del Sacro Cuore

Milano, Rome, Brescia, Italia

Milano, Rome, Brescia

Jo

Po

Po

Università Cattolica del Sacro Cuore është një universitet privat i kërkimit shkencor i themeluar në vitin 1921. Cattolica, me pesë kampuset e saj të lidhur, është universiteti më i madh privat në Evropë dhe Universiteti më i madh Katolik në botë. Kampusi kryesor i tij është i vendosur në Milano të Italisë, me kampe satelitore në Brescia, Piacenza, Cremona dhe Romë duke operuar ne rang kombetar. UCSC I është dhënë pesë yje nga QS Stars, një sistem global vlerësimi i universiteteve, në fushat e mëposhtme: punësueshmëri, mësimdhënie, lehtësira dhe angazhim. Renditjet e Universitetit Botëror QS 2017 sipas temave renditën Fakultetin e Drejtësisë në vendin e 80-të.Universiteti është i organizuar në 12 fakultete dhe 7 shkolla pasuniversitare.Universiteti pervecse perbehet nga nje komunitet I gjalleruar,eshte edhe nje qender kerkimore ku nxenesit nxiten ne nje pjesemarrje te vazhdueshme dhe intensive ne jeten akademike duke perfituar nga mundesite e shumta per rritje qe ofron institucioni cdo dite.Me diplomat e tij universitare ,nivel te pare dhe te dyte masteri,doktoratura si dhe programe te tjera pasuniversitare,universiteti Cattolica del Sacro Cuore I jep te rinjve mundesi te vazhdueshme per te bashkevepruar me dijetare te shquar dhe te plotesojne ne menyre sa me efektive angazhimin e tyre ndaj studimeve duke mundesuar nje pasurim thelbesor me mbarevajtjen e tyre profesionale dhe morale.

Programet Kryesore
  Programe Bachelor në Italisht
 • … Economia (Economics)
 • … Economia e giurisprudenza (Economics and Law)
 • … Giurisprudenza (Law)
 • … Lettere e filosofia (Humanities)
 • … Psicologia (Psychology)
 • … Scienze agrarie, alimentari e ambientali (Agricultural, Food and Environmental Science)
 • … Scienze bancarie, finanziarie e assicurative (Banking, finance and insurance sciences)
 • … Scienze della formazione (Education)
 • … Scienze linguistiche e letterature straniere (Modern language and literature)
 • … Scienze politiche e sociali (Political and social sciences)
 • … Scienze matematiche, fisiche e naturali (Mathematics, Physics and Natural Sciences)
 • … Medicina e chirurgia (Medicine and Surgery)
 • …Programe Bachelor në Anglisht
 • … Economics and Management
 • … International Relations and Global Affairs
 • … Food Production Management
 • … Medicine and Surgery Programe Master në Italisht
 • … Actuarial Sciences for insurance
 • … Agricultural and Food Economics
 • …Banking and Finance
 • … Data Analytics for Business and Economics
 • … Economics
 • … Global Business Management
 • … Healthcare Management
 • … Innovation and Technology Management
 • … Management
 • … Methods and Topics in Arts Management
  Programe Master në Italisht
 • … Economia (Economics)
 • … Economia e giurisprudenza(Economics and Law)
 • … Giurisprudenza (Law)
 • … Lettere e filosofia (Humanities)
 • … Psicologia (Psychology)
 • … Scienze bancarie, finanziarie e assicurative (Banking, finance and insurance sciences)
 • … Scienze della formazione (Education)
 • … Scienze linguistiche e letterature straniere (Modern language and literature)
 • … Scienze politiche e sociali (Political and social sciences)
 • … Scienze agrarie, alimentari e ambientali (Agricultural, Food and Environmental Sciences)
 • … Scienze matematiche, fisiche e naturali (Mathematics, Physics and Natural Sciences)

Bursa

Universita Cattolica del Sacro Cuore ofron bursa per studentet Shqiptare deri ne 3000 euro te kostos se studimit.Keto bursa percaktohen ne baze te rezultateve akademike.

Informacione te pergjithshme


Studentë:
rreth 40 000 studentë nga vende të ndryshme
3000 studentë ndërkombëtar
Kohëzgjatja e studimeve
Programet Bachelor: 3-4 vite
Programe Master: 1-2 vite
Stuktura e vitit akademik:
3 semestra, Vjeshtë, Pranverë, Verë.
Pranimi i studentëve të rinj
Shtator, Shkurt
Afati i aplikimeve : Medicine - 1 shkurt
Programe te tjera - Maj

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe bachelor
> Diploma e shkollës së mesme
> TOEFL 80/ IELTS 6.0/CEL B2
Kurset pas universitare
> Diploma Universitare
> TOEFL 83 - 85/ IELTS 6. 0 - 6.5 në varësi të degës që zgjedh

Akomodimi

Me vendndodhje ne qender te Milanos,kampusi I UTCS eshte fare prane monumenteve historike e kulturore me te njohura te Milanos si Duomo,Castello Sforzesco,Santa Maria delle Grazie etj.Gjithashtu,transporti public(autobus,metro,tram,tren)mund te perdoret lehtesisht e gjendet afer zonave perreth shkolles.