Universidad Europea de Madrid | Integral

Universidad Europea de Madrid

Madrid

Po

Po

Po

Po

Universidad Europea de Madrid është një nga 77 universitetet e përfshira në U-Multirank për Spanjën. Universidad Europea de Madrid është një universitet i vendosur në Madrid me 11,546 studentë të regjistruar (të dhënat e 2017 ose më të fundit të disponueshme). Ai u themelua në vitin 1995. Për sa i përket fushës së lëndëve dhe programeve të diplomave të ofruara, Universidad Europea de Madrid është një institucion gjithëpërfshirës. Ofron programe në gjuhë të huaja. Karakterizohet nga një përqindje e lartë e studentëve ndërkombëtarë. Shkalla e diplomimit të Universidad Europea de Madrid është 61,18 (bachelor) dhe 97,06 (master). Profili i tij i përgjithshëm tregon performancën më të lartë në tregues të ndryshëm, me 6 pikë ‘A’ (shumë mirë) në përgjithësi.

Programet Kryesore
 • Management and Entrepreneurship
 • Global Sports Management
 • International Business
 • International Business and International Relations
 • Tourism and Leisure Management
 • Business Management and Entrepreneurship
 • Global Sports Management
 • International Business
 • International Business and International Relations
 • Tourism and Leisure Management
 • International Relations
 • Psychology
 • Tourism and Leisure Management
 • Dentistry
 • Architecture
 • Aerospace and Aircraft Engineering
 • Executive MBA in Sports Management
 • Exercise and Sports Physiotherapy
 • Sports Journalism and Communications
 • Sports Marketing
 • Master of Business Administration
 • Architecture (Qualifying Degree)
 • Bilingual Education
 • Exercise and Sports Physiotherapy

Bursa

Ofrohen bursa në bazë merite!

Informacione te pergjithshme


Studentë: 11,546
Kohëzgjatja e studimeve :
3 vite - programe bachelor
1 vit - MBA
Viti universitar
Programe bachelor: 2 semestra
Programe masteri: 3 semestra
Fillimi i vitit akademik:
Tetor – Shkurt (programe bachelor)
Shtator, Janar, Mars (programe masteri)
Afati i aplikimeve:
Minimumi 3 muaj përpara fillimit të vitit akademik

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe bachelor:
> Dëftesë mature
> TO EFL iBT 80 pikë / IELTS 6,0 pikë
Programe master:
> Diplomë bachelor
> Toefl iBT 89+ pikë/ IELTS 6,5 pikë
> Eksperiencë profesionale e preferueshme ose portofolio

Akomodimi