TU Eindhoven University of Technology | Integral

TU Eindhoven University of Technology

Eindhoven

Po

Po

Po

Po

The Eindhoven University of Technology është një universitet me fokus në kurse teknike. Këtu mund të aplikoni për studime në mekanikë, kimi, arkitekturë dhe më shumë. Qëndrueshmëria dhe inovacioni luajnë një rol të madh në këtë universitet. Kjo vihet re në kurset që jepen dhe në kampusin universitar, ku mund të gjendet ndërtesa më e qëndrueshme e fakulteteve në Evropë. Jam i regjistruar në arkitekturë, ku jam i specializuar në inxhinieri ndërtimi. Shumë kurse fokusohen vetëm në mësimdhënien e formulave të ndërtimit dhe matematikës, por ka edhe projekte në të cilat mund të thellohesh në tema të tjera si qëndrueshmëria. Mësuesit janë të aftë në anglisht dhe janë të arritshëm për çdo gjë. Jeta studentore është shumë e pranueshme në Eindhoven, veçanërisht nëse i bashkoheni një shoqate sportive.

Programet Kryesore
 • Business, Accounting & Finance and Management
 • Engineering & Technology
 • Natural Sciences & Mathematics
 • Arts, Design & Architecture
 • Business & Management
 • Computer Science & IT
 • Environmental Studies & Earth Sciences
 • Social Sciences
 • Architecture, Urbanism and Building Sciences
 • Automotive Technology
 • Chemical Engineering and Chemistry
 • Computer Science and Engineering
 • Electrical Engineering
 • Industrial Design
 • Industrial Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Applied Mathematics
 • Applied Physics
 • Chemical Engineering and Chemistry
 • Industrial Engineering
 • Psychology and Technology
 • Architecture, Urbanism and Building Sciences
 • Industrial Design
 • Psychology and Technology
 • Sustainable Innovation
 • Computer Science and Engineering
 • Data Science
 • Sustainable Innovation
 • Psychology and Technology
 • Applied Physics
 • Architectural Urban Design and Engineering
 • Architecture, Building and Planning
 • Artificial Intelligence and Engineering Systems
 • Automotive Technology
 • Biomedical Engineering
 • Building Physics and Services
 • Chemical Engineering
 • Computer Science and Engineering
 • Construction Management and Engineering
 • Data Science in Engineering
 • Electrical Engineering
 • Industrial Design
 • Industrial and Applied Mathematics
 • Information Security Technology
 • Manufacturing Systems Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Science and Technology of Nuclear Fusion
 • Systems and Control
 • Computer Science and Engineering
 • Connected World Technologies
 • Data Science and Artificial Intelligence
 • Innovation Management
 • Innovation Sciences
 • Operations Management and Logistics

Bursa

Ofrohen bursa në bazë merite

Informacione te pergjithshme


Studentë:
11,996 Studentë nga 80 vende të ndryshme
Kohëzgjatja e studimeve
4 vite programe universitare
2 vite programe masteri
Viti akademik 2 semestra
Afati i fundit për regjistrim
1 Qershor

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe Bachelor:
> Dëftesë e shkollës së mesme
> IELTS 6,0
> TOEFL 80 pikë
Programe Master:
> Diplomë bachelor
> IELTS 6,5 / TOEFL 85 pikë

Akomodimi