Trinity Western University | Integral

Trinity Western University

British Columbia

Po

Po

Po

Po

Themeluar në vitin 1962, Trinity Western University është një institucion privat që lidhet me Universitetet në Kanada, Shoqatën e Shkollave Teologjike në Kanada dhe Shtetet e Bashkuara, Shtypin e Universitetit Kanadez dhe Këshillin për Kolegjet dhe Universitetet e Krishterë. Universiteti ishte i njohur më parë si Trinity Western College. Konsiderohet të jetë institucioni i katërt më i vjetër në British Columbia. Universiteti fokusohet në shkenca, arte liberale dhe studime profesionale. Dihet se është pjesë e Shoqatës Mbretërore të Kanadasë. Universiteti filloi programet dyvjeçare në vitin 1962 dhe më vonë, në vitin 1980, me rritjen e numrit të regjistrimeve, filloi të ofrojë programe bachelor. Aktualisht, universiteti menaxhohet dhe administrohet nga 14 anëtarë të bordit.

Kampusi universitar shtrihet në një sipërfaqe prej 157 hektarësh. Ai përfshin Larsen Atrium, Bibliotekën Alloway, Qendrën Shkencore Neufeld, Fraser Hall, Ndërtesën e Muzikës dhe Qendrën Studentore Stanley Nelson. Kampusi përbëhet nga 33 ndërtesa. Në të ndodhen disa departamente si Departamenti i Shkencave Politike, Departamenti i Historisë, Departamenti i Anglishtes dhe Departamenti i Gjeografisë. Ndërtesa e Muzikës strehon Departamentin e Artit, Medias dhe Kulturës. Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe të Aplikuara është vendosur në Qendrën e Shkencave Neufeld.

Studentët përjetojnë një mjedis të qetë mësimi në kampus. Të gjitha seminaret, eventet, kuizet, festat dhe konkurset e zhvilluara nga universiteti zhvillohen brenda ambienteve të univesitetit. Disa bare dhe restorante janë të vendosura afër kampusit. Shumë dyqane faramaci, dyqane të përgjithshme dhe librari ndodhen pranë kampusit. Studentët janë të pajisur me të gjitha facilitetet e nevojshme në kampus. Komiteti drejtues në universitet mirëmban sallat dhe ambientet e banimit. Për më tepër, universiteti ka një kampus satelitor në Otava, i cili është shtëpia e departamentit të studimeve të biznesit, shkencave politike, komunikimit, studimeve ndërkombëtare dhe historisë.

Universiteti ofron programe universitare dhe pasuniversitare. Universiteti ka rreth 4000 studentë. Programet universitare ndahen në gjashtë shkolla dhe fakultete, përkatësisht Shkolla e Biznesit, Shkolla e Arteve, Media dhe Kultura, Shkolla e Kinetikës Njerëzore, Shkolla e Infermierisë dhe Shkolla e Edukimit. Dy fakultetet përfshijnë Fakultetin e Shkencave Humane dhe Sociale dhe Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe të Aplikuara. Programet pasuniversitare përfshijnë: Administrim Biznesi, Teologji, Shkencat Humane Ndërdisiplinore dhe Infermieri. Studentët kanë mundësi të shkëlqyera për të vizituar industrinë dhe për të fituar eksperiencë. Ata gjithashtu punojnë si praktikantë nën profesionistë në organizata të njohura.

Universiteti ka një listë të disa të diplomuarve të shquar që përfshin Carolyn Arends (Autor, kompozitor dhe muzikant), Roger Cross (aktor i televizionit dhe ekranit), Bernie Herms (Producent, kompozitor dhe muzikant), Jonathan Auxier (autor i mirënjohur), Paul Janz (Ish-muzikant ndërkombëtar), Tara Teng (fituese e Konkursit të Bukurisë), Ryan Walter (Autor) dhe Philipp H Wiebe (Profesor i Filozofisë në Universitetin Trinity Western).

Programet Kryesore
 • ACTS Seminaries
 • Biblical Studies and Christian Thought
 • Business
 • Counselling Psychology
 • Doctorate in Philosophy of Nursing
 • Educational Leadership
 • Educational Studies
 • Interdisciplinary Humanities
 • BA In Corporate Communication
 • BA In Game Development
 • BA in Leadership - International
 • BA in Sport and Leisure Management
 • Bachelor Of Business Administration (BBA)
 • BA in Psychology
 • BSc In Biotechnology
 • BSc in Computing Science
 • Biblical Studies and Christian Thought
 • Business Administration
 • Counselling Psychology
 • Educational Leadership
 • Educational Studies
 • Interdisciplinary Humanities
 • Leadership
 • Linguistics
 • Nursing

Bursa

Bursa në bazë merite.

Informacione te pergjithshme


Nr. i Studentëve
4.000 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve
Programet bachelor: 3-4 vite
Programet master: 1-2 vite
Viti akademik:
3 semestre
Fillimi i vitit shkollor:
Shtator - Janar
Afati i aplikimeve:
3 muaj para fillimit të vitit akademik

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe bachelor:
> Diplomë e shkollës se mesme
> IELTS 6.0, TOEFL 60-78 <
Programe masteri:
> Diplomë bachelor
> IELTS 6.5, TOEFL 79-93
> Regjistrimi të paktën 6 muaj para fillimit të vitit akademik

Akomodimi

Në kampus