The University of Sheffield International Faculty, CITY College | Integral

The University of Sheffield International Faculty, CITY College

Аthinë dhe Selank, Greqi

Selanik

Po

Po

Po

City College eshte Fakulteti Ndërkombëtar i Universitetit të Sheffield, i vetmi fakultet i vendosur jashtë shtetit. Duke u bashkuar me Mbretërinë e Bashkuar me Evropën Jug-Lindore dhe Lindore, CITY College u ofron studentëve mundësinë unike për të ndjekur arsimin britanik të klasit të lartë në rajonin e tyre dhe t’u jepet një diplomë e Universitetit të Sheffield. Fakulteti Ndërkombëtar, CITY College është një pjesë integrale e Universitetit Britanik me kampusin e tij kryesor në Selanik, Greqi, ndërsa disa prej programeve të tij gjithashtu zhvillohen në Bukuresht, Beograd, Kyiv, Sofje, Jerevani, Tbilisi dhe Baku. Prandaj, është një institucion ndërkombëtar që flet anglisht me studentë që vijnë nga gjuhë të ndryshme dhe prejardhje etnike.University of Sheffield eshte nje nga universitetet me te vjetra Britanike dhe ndodhet ne qytetin Sheffield,South Yorkshire ne Angli.Universiteti eshte I renditur ne 10 universitetet me te mira ne UK per nivelin kerkimor. University of Sheffield perbehet nga 6 fakultete akademike ng ate cilat 5 fakultete jane ne Mbreterine e Bashkuar dhe nje fakultet qe eshte City College,fakulteti Nderkombetar I Universitetit me qender ne Selanik te Greqise.CITY Colege ofrone nje game te gjere programehs bachelor dhe master ne studime Biznesi,Psikologji,Shkenca kompjuterike dhe studime Anglishteje.

Programet Kryesore
 • Programe bachelor
 • Business Studies (Finance and Accounting) - BA (Hons)
 • Business Studies (Mgmt.) - BA (Hons)
 • Business Studies (Marketing) - BA (Hons)
 • Business Studies (Hotel and Hospitality) - BA (Hons)
 • Computer Science - BSc (Hons)
 • Computer Science (Business Informatics) - BSc (Hons)
 • Computer Science (Internet Computing) - BSc (Hons)
 • English Language and Linguistics - BA (Hons) 3 years
 • English Language and Linguistics - BA (Hons) 4 years
 • Psychology - BSc (Hons)
 • Programe masteri
 • Advanced Software Eng. (Data Analytics) - MSc
 • Advanced Software Eng. (Data Networks) - MSc
 • Advanced Software Eng. (Information Security) - MSc
 • Advanced Software Eng. (Web and Mobile Applications) - MSc
 • Applied Linguistics with TESOL - MA
 • Banking & Finance - MSc
 • Clinical Neuropsychology - MA
 • Cognitive Neuropsychology - MSc
 • Counselling Psychology - MSc
 • Counselling Psychology with a Practicum - MA
 • Digital Marketing and Social Media - MA
 • Executive MBA
 • Hotel and Tourism Mgmt. - MSc (offered in weekend mode)
 • Intl. Health Mgmt. and Leadership - MSc
 • Mgmt. - MSc
 • Mgmt. (Human Resource Mgmt.) - MSc
 • Mgmt. (Logistics and Supply Chain Mgmt.) - MSc
 • Marketing, Advertising & Public Relations - MA
 • Translation and Interpreting - MA
 • MBA in General Mgmt.
 • MBA in Marketing
 • MBA in Finance
 • MBA in Logistics
 • MBA in Healthcare Mgmt.
 • MBA in Human Resource Mgmt.

Bursa

Informacione te pergjithshme


Studentë:
10000 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve:
Bachelor - 3-4 vjet
Master - 1 vit MBA - 2 vjet (1 fundjavë në muaj)
Viti akademik: 2 semestre në vit
Fillimi i vitit akademik: Tetor
Diploma:
Të diplomuarit marrin diplomat e tyre direkt nga Universiteti i Sheffield
Afati i aplikimeve: Gjatë gjithë vitit,e rekomandueshme: 5 Korrik

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe bachelor:
> Diplomë e shkolles së mesme
> TOELF 79+ pikë
> IELTS 6.0
Programe master:
> Diplomë Bachelori
> TOELF 89+ pikë
> IELTS 6.5
Executive MBA:
> Diplomë Bachelori
> IELTS 6.5/CAE A ose iBT TOEFEL 89-90
> eksperiencë profesionale

Akomodimi