Call us
00355 422 52 065

The University of Sheffield International Faculty, CITY College

The University of Sheffield International Faculty, CITY College ofron një gamë të programeve universitare dhe pasuniversitare në fushën e studimeve të Biznesit, Shkencave Kompjuterike dhe Psikologjisë. Si një ure lidhëse mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Europës Lindore dhe Juglindore, Fakulteti Ndërkombëtar u of-ron studentëve një mundėsi veçantë për të studiuar për një diplomë të klasit të lartë Britanik në një prej 100 Universiteteve më të mirë në botë, Universiteti i Sheffield në Selanik, Greqi. Shumica e programeve janë të ofruara në kampusin kryesor të Fakultetit në Selanik, Greqi, ndërsa një tjetër numër programesh janë ofruar edhe në vende të tjera të rajonit.

 

Pse duhet të zgjedhim International Faculty.
  • Studimi në University of Sheffield I cili është një nga univesitetet më të mira të Europës dhe botës në rajonin tuaj.
  • Eksperiencë e vecantë me studentë dhe stafi akademik nga më shumë se 25 vënde të ndryshme të botës.
  • Një staf akademik I kualifikuar dhe me eksperience në fushat kërkimore.
  • Risi në mesimdhënie duke kaluar nga teoria në praktikë.
  • Mbështëtje për studentët ndërkombëtarë.
  • Mundësi karriere në Europë dhe në botë
  • Mundësi burse