The American College of Greece | Integral

The American College of Greece

Athine

Po

Po

Po

Po

Themeluar në Smyrna, në 1875, nga misionarë nga Bostoni, Massachusetts, Kolegji Amerikan i Greqisë është kolegji ose universiteti më i vjetër dhe i pari universitet Amerikan i akredituar në Evropë.

Për mbi 140 vjet, ACG ka ofruar arsim transformues dhe kultivimin e një bashkëpunimi pjellor intelektual dhe kulturor midis Greqisë dhe Shteteve të Bashkuara.

Të jesh student në ACG do të thotë të bashkohesh në një komunitet të gjallë studentor ku mund të përfshihesh në aktivitete jashtëshkollore dhe të takosh studentë  përmes klubeve, shoqërive dhe organizatave studentore. Jeta studentore ju jep mundësinë të zgjeroni horizontet tuaja dhe të punoni së bashku për një kauzë të përbashkët; duke zhvilluar aftësitë tuaja, duke eksploruar interesa të reja dhe duke formuar shpirtin tuaj së bashku me trupin tuaj.

Puna kërkimore në ACG kërkon të avancojë të menduarit kritik, bashkëpunimin kërkimin autonom dhe kolektiv, partneritetet ndërkombëtare dhe vendore në të gjitha nivelet e imagjinueshme, dhe së fundi zhvillimin e aftësive drejtuese brenda një kuadri profesional dhe etik, nën kontekstin e një epoke të re të menduarit të nxitur nga Inteligjenca me Burim të Hapur dhe atë që një nga themeluesit e saj e quan Inteligjencë Kolektive. Studentët trajtohen si studiues në kuptimin e vërtetë të fjalës.

Programet Kryesore
 • Business, Accounting & Finance and Management
 • Accounting
 • Business
 • Business Analytics
 • E-Business
 • Economics
 • Entrepreneurship Management
 • Finance
 • Anthropology
 • Archaeology
 • Biology
 • Cinema Studies
 • Classics
 • Communication
 • Crime, Law and Justice
 • English
 • History
 • Accounting
 • Business
 • Business Analytics
 • E-Business
 • Economics
 • Entrepreneurship Management
 • Finance

Bursa

Informacione te pergjithshme


Studentë
11000 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve
4 vjet studime universitare
1 vit MBA
Viti akademik:
3 simestre- shtator/mars
Fillimi i vitit akademik:
Shtator
Afati i aplikimeve:
Qershor

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe bachelor/master :
>TOEFL iBT 69+ pikë/IELTS 6. 5 pikë
MBA
>TOEFL iBT 69+ pikë/ IELTS 6. 5 pikë ose test në zyrat Integral

Akomodimi