Texas A&M University–Corpus Christi | Integral

Texas A&M University–Corpus Christi

Texas

Po

Po

Po

Po

Texas A&M University—Corpus Christi është një institucion publik që u themelua në vitin 1947. Ka një regjistrim total universitar prej 8,483 (vjeshtë 2020), mjedisi i tij është periferik dhe madhësia e kampusit është 317 hektarë. Ai përdor një kalendar akademik të bazuar në semestra. Universiteti A&M i Teksasit – Renditja e Corpus Christi në edicionin 2022 të Kolegjeve më të Mirë është Universitetet Kombëtare, #299-391. Shkollimi dhe tarifat e tij brenda shtetit janë 10,533 dollarë; Shkollimi dhe tarifat jashtë shtetit janë 23,367 dollarë.

Programet Kryesore
 • Art/Art Studies, General
 • Drama and Dramatics/Theatre Arts, General
 • Graphic Design
 • Music, General
 • Business
 • Accounting
 • Business Administration and Management, General
 • Business/Commerce, General
 • Business/Managerial Economics
 • Economics, General
 • Finance, General
 • Management Information Systems, General
 • Marketing/Marketing Management, General
 • Education
 • Education, General
 • Health and Physical Education, General
 • Atmospheric Sciences and Meteorology, General
 • Biology/Biological Sciences, General
 • Biomedical Sciences, General
 • Chemistry, General
 • Computer and Information Sciences, General
 • Electrical, Electronics and Communications Engineering
 • Electromechanical Engineering
 • Environmental Science
 • Geology/Earth Science, General
 • Kinesiology and Exercise Science
 • Mathematics, General
 • Mechanical Engineering
 • Physics, General
 • Social Science
 • Psychology, General
 • Health
 • Athletic Training/Trainer
 • Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist
 • Health Services/Allied Health/Health Sciences, General
 • Nursing/Registered Nurse (RN, ASN, BSN, MSN)
 • Humanities
 • Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric
 • Communication, General
 • English Language and Literature, General
 • History, General
 • Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities, Other
 • Mass Communication/Media Studies
 • Philosophy
 • Spanish Language and Literature
 • Law and Politics
 • Political Science and Government, General
 • Sociology
 • Criminal Justice/Safety Studies
 • Mechanical Engineering/Mechanical Technology/Technician
 • Multi-/Interdisciplinary Studies, Other
 • Surveying Technology/Surveying
 • STEM

Bursa

Informacione te pergjithshme


Nr i studenteve:
12,174 studentë
Kohezgjatja e Studimeve :
Programe bachelor : 4 Vite
Programe Master : 1 -1.5 Vite
Viti akademik:
2-3 semestre
Fillimi i vitit akademik :
Gusht, Janar
Afatet e aplikimeve : 1 Mars/ 1 Nentor

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
International Year One:
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 79;
Programe Bachelor :
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 79;
Programet Master:
> Diplomë e shkollës së lartë
> TOEFL iBT 80 > GRE ose GMAT

Akomodimi