Newcastle University | Integral

Newcastle University

Newcastle

Po

Po

Po

Po

Newcastle University (zyrtarisht Universiteti i Newcastle upon Tyne) është një universitet i kërkimit publik në Newcastle upon Tyne në veri-lindje të Anglisë I themeluar ne vitin 1963. Newcastle University  është është anëtar i Grupit Russell, një shoqatë e universiteteve prestigjioze kërkimore-intensive në Mbretërinë e Bashkuar. Mësimdhënia dhe hulumtimi zhvillohen në 24 shkolla akademike dhe 40 institucione kërkimore dhe qendra kërkimore, të shpërndara në tre fakultete: Fakultetin e Shkencave Humane dhe Shkencat Sociale; Fakulteti i Shkencave Mjekësore; dhe Fakulteti i Shkencës, Bujqësisë dhe Inxhinierisë. Universiteti ofron rreth 175 programe të studimeve universitare me kohë të plotë në një gamë të gjerë fushash lëndore që përfshijnë artet, shkencat, inxhinierinë dhe mjekësinë.Ata jane partnerë me industrite dhe organizatat kulturore që ndajnë vlerat e tyre, duke siguruar hulumtime dhe mësimdhënie të klasit botëror.

Programet Kryesore
  Programet Bachelor:
 • Accounting and Finance BSc Honours
 • Business Accounting and Finance BA Honours (NN14)
 • Business and Management International
 • Science, Computing, Engineering and Mathematics International
 • Biomedicine, Biology and Pharmacy International
 • Architecture
 • Biomedicine, Biology and Pharmacy International Foundation
 • Biology BSc Honours
 • Biochemistry BSc Honours
 • Biochemistry
 • Medical Science (Deferred Choice) BSc Honours
 • Pharmacology BSc Honours
 • Physiological Sciences BSc Honours
 • Science, Computing, Engineering and Mathematics
 • Computer Science BSc Honours
 • Economics BSc Honours
 • Politics and Economics BA Honours
 • Programet Master:
 • Accounting, Finance and Strategic Investment MSc
 • Advanced Architectural Design MSc
 • Advanced Computer Science MSc
 • Applied Linguistics Research MA
 • Applied Process Control MSc, PGDip
 • Archaeology MA
 • Architecture
 • Art Museum and Gallery Studies MA, PGDip
 • Arts, Business and Creativity MA
 • Biotechnology and Business Enterprise
 • Biotechnology
 • Business and Humanities
 • Business and Management
 • Chemistry
 • Civil Engineering (Environmental)
 • Computer Game Engineerin
 • Finance and Accounting
 • Finance and Economics
 • Finance
 • Fine Art

Bursa

Universiteti ofron bursa ne baze te arritjeve tuaja akademike.

Informacione te pergjithshme


Studentë:
23,864 studentë
Kohëzgjatja e studimeve
3 vite: programe universiteti
1 vit: Viti përgatitor (Foundation)
1 vit: studime masteri
Viti akademik - 2 semestra
Pranimi i studentëve të rinj - Shtator
Afati i aplikimeve:
15 Janar - Afati i fundit i këshillueshëm
1 Qershor - Afati i fundit

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Foundation Year (Viti përgatitor)
> Diplomë e shkollës së mesme
> IELTS UKVI 4.5 Programe Bachelor
> Diplomë e shkollës së mesme + Viti përgatitor (Foundation)
> IELTS UKVI 6.0 Programe Master
> Diplomë e studimeve universitare në një fushë të përngjashme
> IELTS UKVI 6. 5

Akomodimi

Universiteti ofron një gamë të llojeve të shkëlqyera të akomodimit të përshtatshme për të gjithe llojet e studentëve.