Mount Saint Vincent University | Integral

Mount Saint Vincent University

Halifax

Po

Po

Po

Po

Mount Saint Vincent University, i referuar shpesh si Mount, është një universitet publik i vendosur në Halifax, Nova Scotia, Kanada, dhe është themeluar në 1873. Mount Saint Vincent ofron programe universitare në Arte, Shkencë, Edukim dhe Studime Profesionale. Mount ka 13 diploma të diplomuara në fusha si Applied Human Nutrition, School Psychology, Child and Youth Study, Education, Family Studies and Gerontology, Public Relations dhe Women’s Studies. Mount ofron më shumë se 190 kurse, mbi 10 programe të plota universitare dhe katër programe të master si dhe programe online.

Universiteti tërheq shumë studentë pjesërisht për shkak të klasave të vogla, programeve dhe vendndodhjes. Mount ka Katedra Kërkimore në Kanada në Identitetin Gjinor dhe Praktikat Sociale, si dhe Sigurinë Ushqimore dhe Ndryshimin e Politikave. Ky institucion është unik në mbarë vendin pasi ka një Katedër për aftësitë e kufizuara në të nxënë, programin Master të Marrëdhënieve me Publikun, Bachelor i Shkencave në Studimet e Komunikimit dhe shumë programe të tjera.

Programet Kryesore
 • Applied Statistics
 • Biology
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Educational Psychology
 • Elementary and Middle School Education
 • Lifelong Learning
 • Literacy Education
 • School Psychology
 • Teaching English to Speakers of Other Languages
 • Child and Youth Study
 • Educational Psychology
 • Women and Gender Studies
 • Applied Human Nutrition
 • Family Studies and Gerontology
 • Applied Statistics
 • Biology
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Psychology
 • Applied Statistics
 • Biology
 • Canadian Studies
 • Chemistry
 • Communication
 • Cultural Studies
 • Economics
 • English
 • French
 • History
 • Mathematics
 • Political Studies
 • Psychology
 • Public Policy Studies
 • Sociology/Anthropology
 • Women’s Studies
 • Business, Accounting & Finance and Management
 • Curriculum Studies
 • Educational Foundations
 • Educational Psychology
 • Elementary and Middle School Education
 • Lifelong Learning
 • Literacy Education
 • School Psychology
 • Teaching English to Speakers of Other Languages
 • Child and Youth Study
 • Educational Psychology
 • Women and Gender Studies
 • Applied Human Nutrition
 • Family Studies and Gerontology
 • Communication
 • Public Relations

Bursa

Në bazë merite.

Informacione te pergjithshme


3, 400 studentë nga 90 vende të ndryshme
Kohëzgjatja e studimeve
Programet bachelor: 3-4 vite
Programet master: 1-2 vite
Viti akademik:
3 semestre
Fillimi i vitit shkollor:
Shtator - Janar
Afati i aplikimeve:
3 muaj para fillimit të vitit akademik

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe bachelor:
> Diplomë e shkollës se mesme
> IELTS 6.0, TOEFL 60-78 <
Programe masteri:
> Diplomë bachelor
> IELTS 6.5, TOEFL 79-93
> Regjistrimi të paktën 6 muaj para fillimit të vitit akademik

Akomodimi