Middlesex University London | Integral

Middlesex University London

Londër

Po

Po

Po

Po

Middlesex University London është një universitet publik në Hendon, veri-perëndim të Anglisë,I themeluar në vitin 1992. Emri i universitetit është marrë nga vendndodhja e tij brenda kufijve historikë të qarkut të Middlesex.Më shumë se 140 kombësi përfaqësohen vetëm në kampusin universitar të Hendon.Universiteti gjithashtu ka kampuse në Maltë, Dubai dhe Mauritius si dhe një numër zyrash lokale në të gjithë globin. Në vitin 2012, universiteti ristrukturoi shkollat ​​e tij akademike në fakultete për t’i përafruar ato më ngushtë me nevojat e industrisë. Kurset zhvillohen nga Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjisë, Fakulteti i Shkencave Profesionale dhe Sociale, dhe Fakulteti i Arteve dhe i Industrive Kreative. Universitetit Middlesex iu dha cmimi I  Argjendte në Kuadrin e Ekselencës së Mësimdhënies 2017 për cilësinë e mësimdhënies, mësimit dhe rezultateve të tij për studentët. Studentët përfitojnë një arsim te bazuar në praktikë.Middlesex University London ofron industri dhe pajisje standarde profesionale në të gjitha kampuset.Kjo do të thotë që studentët mësojnë në laboratorët dhe studiot me pajisje te teknolokogjise se fundit.

Programet Kryesore
  Programet Bachelor:
 • Animation
 • Fashion
 • Fine art
 • Graphic design
 • Illustration
 • Interiors
 • Photography
 • Product design
 • Accounting and finance
 • Business and management
 • Economics
 • Human resource management
 • Marketing
 • Tourism and hospitality management
 • Computer and communications engineering
 • Computer science and informatics
 • Design engineering
 • Engineering project management
 • Programet Master:
 • English and creative writing
 • Creative media and journalism
 • Interpreting and translation
 • Film and television
 • Games and visual effects
 • Healthcare science
 • Mental health
 • Midwifery
 • Nursing
 • Social work
 • Veterinary nursing
 • Biosciences
 • Environmental, occupational and public health
 • Medical science and technology
 • Dance
 • Music
 • Theatre
 • Criminology and policing
 • Politics and international relations
 • Sociology
 • Mathematics

Bursa

Universiteti ofron bursa ne baze te arritjeve tuaja akademike.

Informacione te pergjithshme


Studente:
Studentë 23,175
Studentë të huaj 2000
Kohëzgjatja e studimeve
3 vite- programe bachelor
1 vit- programe master
Viti akademik
2 semestra
Afati i aplikimeve
1 Qershor / 15 Nëntor
3-4 muaj përpara - master

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe bachelor:
> Dëftesë e shkollës së mesme
> IELTS UKVI 6,0
Programe masteri:
> Diplomë bachelor
> IELTS UKVI 6,5
> Disa programe kërkojnë eksperiencë profesionale

Akomodimi

Middlesex University London ndihme ne gjetjen e akomodimit ne kampus ose shtepi private me qera ne Londer per te gjithe studentet e vitit te pare.