Karel De Grote University

Karel de Grote Hogeschool është një universitet katolik i cila ka më shumë se 11 000 studentë dhe një staf prej 1000 vetash. Kjo e bën universitetin më të madh në Antwerp dhe të dytin në Flanders. Karel de Grote University College (KdG) mbështet zhvillimin e qëndrueshem për studentët stafin dhe shoqërinë. Në bashkpunim të ndërsjelltë bazuar në ftesën për të mësuar, jetuar dhe punuar në të njëjtin ambjent.
Që gjithmonë  të marrin më të mirën nga cdokush dhe të përpiqen së bashku në arritjen e përsosmërisë. Të nxitura nga vlera dhe frymëzuar nga parimet e Krishtera, të hapur drejt ideologjive të tjera. Ne edukojmë dhe udhëheqim studentët tanë në mënyre që ata të zbulojnë dhe zhvillojnë talented e tyre dhe të marrin kompetencat e nevojshme për të dhënë një kontribut në shoqëri.

 

Karel de Grote University College ka për qëllim ti japë studentëve të saj dhe anëtarve të stafit mundësi për të zbuluar cilat janë talentet e tyre dhe ti zhvillojnë më tej këto talente. Ne besojmë se puna në grup I lejon të dyve studentëve dhe anëtarëve të stafit për të marrë kompetenca të tilla si: njohuritë, aftësitë dhe këndvështrimi, të cilat janë thelbesore në konteksin e punës si dhe në kontekstin më të gjërë të shoqërisë sonë. Një nga kompetencat më jetike është, pa dyshim, aftësia për të bërë një përpjekje për ata që, për shkak të rrethanave të caktuara, nuk janë në gjendje të zhvillojnë plotësisht talentet e tyre.