Jacobs University

Universiteti Jacobs eshte nje universitet i ri, modern dhe shume perzgjedhes, i cili kombinon me se miri sistemet e arsimit Britanik dhe Amerikan. Kampusi i universitetit eshte modeluar mbi stilet Britanike dhe Amerikane, shkolla ka konvikt dhe mbulon nje siperfaqe prej 30 hektare ne nje park te madh prane qytetit te bukur te Bremen. Ne dispozicion te studenteve dhe mesuesve eshte palestra dhe salla sportive, kinemaja, kafeneja, dyqanet, salla e koncerteve dhe disa klube studentore.

Jacobs University eshte institucion i pavarur, i cili ka trajnuar mbi 1200 njerez ne Bachelor, master dhe programet e doktoratures. Ai ka nje pozite udheheqese ne fushen e shkencave kompjuterike, biologjise, kimise, gjeologjise dhe gjeografise. Baza ka laboratore moderne dhe qendra kerkimore eksperimentale dhe shkenca inxhinierike. Studentet pajisen me nje diplome te akredituar ne baze te sistemit Amerikan, por studimet zgjasin 3 vjet sipas modelit Europian. Pjesa me e madhe e te diplomuarve vazhdojne studimet e tyre shkencore ne universitete te tilla si Oxford, Cambridge, LSE, Berkeley, Yale, Columbia. Gama e gjere e bursave te ofruara nga universiteti, e bejne ate nje destinacion akoma me terheqes per studentet nga e gjithe bota

Karakteristikat kryesore të profilit të Jacobs University janë:
AMBJENTI NDERKOMBËTAR DHE NDËRKULTUROR me qëllim pregatitijen e studentëve në mënyrën më të mirë për të mbuluar pozicione me përgjegjësi të lart në një botë të globalizuar të punës dhe shkencës.
INTERAKTIVITETI i botës së mësimdhënies dhe të jetuarit në konvikt duke patur një mbështetje intensive dhe duke qenë pjesë i një rrjeti social.
ZHVILLIMI I PERSONALITETIT duke jetuar dhe mësuar në një komunitet të përbërë nga diversitetit.
“INTERDISCIPLINARITY AND TRANSDISCIPLINARITYqë do të thotë të jesh i orientuar për zgjidhjen e problemeve, bashkëpunimit ndërdisiplinor midis disiplinave të hulumtimit dhe mësimdhënies.
KRIJIMI I LIDHJES SË EDUKIMIT & TRAJNIMIT duke kombinuar në mënyrën më të mirë disiplinën e thelluar me një kornizë ndërdisiplinore të mbështetur nga principet arsimore dhe elementët shtesë
INTEGRIMI I HULUMTIMIT DHE MËSIMDHËNIES me kërkesa të larta për të arritur cilësitë akademike dhe kontributin e studentëve dhe profesorëve.

FOUNDATION PROGRAMS (VIT PËRGATITOR)
Bëhuni pjesë e vitit përgatitor në Universitetin e Jacobs-it për të eksploruar fusha të ndryshme studimi dhe për të zhvilluar aftësitë akademike të të mësuarit përpara se të filloni studimet e Bachelor-it. Duke u bazuar mbi njohuritë akademike individuale, nevojave dhe qëllimeve, ju mund të dizenjoni eksperiencën tuaj të të mësuarit në një vit përgatitor. Duke qenë student i vitit përgatitor, ju mund të merrni pjesë në kurse të fushave të ndryshme të studimit, dhe të zgjidhni midis llojeve të ndryshme të klasave përgatitore për të përmirësuar aftësitë tuaja akademike. Gjithashtu, duke jetuar në konviktin tonë ndërkombëtar ju mund të shijoni gjallërinë e plotë të jetës studentore. Studentët që e përfundojnë programin me sukses fitojnë garancinë e pranimit në universitetin e Jacobs-it. Hartoni vetë rrugëtimin tuaj!

PROGRAME UNIVERSITARE
Arsimimi Universitar në Jacobs University I pajis studentët me kualifikimet kryesore të nevojshme për një karrierë të suksesshme akademike dhe profesionale, duke kombinuar një disiplinë të thelluar dhe një kornizë ndërdisiplinore të mbeshtetur nga principet arsimore dhe elementët shtesë, studentët pregatiten të bëhen qytetarë të përgjegjshëm dhe të suksesshëm brenda shoqërisë në të cilën punojnë dhe jetojnë.
Struktura e programit mësimor ofron element të shumtë për të rritur mundësitë e punësimit  në një ambjent nderkombëtar. Rrugëtimi unik në Jacobs ofron një hapësirë të gjerë kursesh të bëra si me porosi dhe të dizenjuara për të nxitur aftësitë e karrierës. Këtu përfshihen kurse të cilat promovojnë komunikimin, teknologjinë, biznesin, gjuhën Gjermane dhe aftësitë e menaxhimit. Programi “The World Track”, i përfshirë në vitin e tretë të studimeve ofron praktika të zgjeruara mësimore ose opsione për studime jashtë vendit. Pra, studentët përfitojne trajnime pune ose eksperienca ndërkulturore.

PROGRAMET PASUNIVERSITARE
Programet e pasuniversitare në “Jacobs University”, ruajnë standardet më të larta të mësimdhënies dhe kombinojnë platforma të ndryshme mësimore, duke përfshirë leksione, seminare, workshop-e, trajnime në laborator dhe ekskursione. Raporti student – fakultet është shumë i afërt, me kujdestar të dedikuar duke i siguruar një këshillim akademik individual. Studentët përfitojnë nga orientimi kërkimor i universitetit duke u përfshirë në hulumtimet nga një fazë e hershme dhe duke u njohur me përdorimin e teknologjive më të fundit.