Istituto Europeo di Design | Integral

Istituto Europeo di Design

Barcelona

Po

Po

Po

Po

Per me shume se 50 vite, Instituto Europeo di Design ka bashke punuar  ne fushat e edukimit dhe kerkimit ne disiplinen e dizenjimit, modes, komunikimit visual dhe menaxhimit. Aktualisht IED eshte duke zgjeruar lidhje t e tij nderkombetare te cilat leshojne diploma  akademike te nivelit  te pare dhe organizon kurse 3 vjecare, programe Master, zhvillim professional I vazhdueshem dhe kurse trajnuese te avancuara. IED ka kampuse ne Milano, Rome, Turin, Madrit, BArcelone, San Paolo, Venecie, Florence, dhe Kaljari gjithashtu IED ka kampus dhe ne Brazil.
Qe nga viti 1966, IED ka zhvilluar metodologjine e re dhe diversitetin ne mesimdhenije, focus kryesor nepermejt teknologjise dhe eksperimenteve, krijmitarise, strategjive dhe komunikimit te integruar, ceshtjet e marketingut dhe nje form te re profesionalizmi. IED mundeson dhe I ofron kompanive profesioniste te rinj  ne fushat e Modes, Dizajnit dhe Komunikimit.
IED mirepret studente nga kombesi dhe kultura te ndryshme ne kampuset e tij. Me shume se 2000 studente te huaj regjistrohen ne kurse te ndryshme cdo vit. Studentet vijne nga shtete te ndryshme si Lindja e Larget, Amerika Qendrore dhe Jugore dhe Europa. Ne ditet e sotshme numerohet se IED ka trajnuar studente nga 100 kombesi te ndryshme. IED eshte I njohur zyrtarisht, per pjesen me te madhe te kurseve qe ofron, nga Ministria e Edukimit dhe Kerkimit ne shtetet qe IED ka kampuset. Gjithashtu IED ka firmosur kontrata me institucine partnere si per shembull me universitetin e Westminster ne Londer . Progaramet arsimore te IED jane bazuar ne kreditet e kursit.
Programet Kryesore
  Programe Bachelor
 • … Graphic Design
 • … Fashion Design
 • … Interior Design
 • … Product Design
 • … Transportation Design
 • … Fashion Stylist and Communication
 • … Jewelry Design
 • … Fashion Marketing and Communication
 • … Photography
 • … Creativ Advertising and Branding
 • … Business Design
 • … Design Management
 • … Fashion Management
 • … Interior Space Design Methodology
 • … Interaction Design
 • … Design for urban environment
 • … Fashion Design
 • … Interior Design
 • … Fashion Communication and Styling
 • … Fashion Marketing
 • … Brand Management and Communication
 • … Arts Management
 • … Fashion Business
 • … Digital Communication and Marketing in Fashion
 • … Proffesional Photography
 • … Business for Arts and Culture

Bursa

IED ofron bursa merite te pjesshme ose te plota te tarifes se shkollimit per programet bachelor.

Informacione te pergjithshme


Studentë
1600 studentë të huaj
70000 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve
3 vite: studime universitare
1 vit: master/përgatitje speciale
Viti akademik: 2 semestra
Fillimi i vitit akademik
Tetor- në gjuhën spanjolle dhe angleze
Shtator – në gjuhën italiane
Janar-për kurset 1 vjeçare
Afati i aplikimeve:
30 Gusht-gjuha italiane
15 Shtator- gjuha spanjolle dhe angleze
5 Dhjetor-gjuha angleze, programe 1 vjeçare
Përgatitje gjuhësore për studentët e huaj
Leksione 1 vjeçare- 15 Dhjetor
Leksione gjatë veres- 5 qershor

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe Bachelor :
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 90 / IELTS 6. 5 / CAE C
> Portofol ( sipas specializimit)
Programe Master :
> Diplomë e nivelit të parë (bachelor)
> Stazh sipas specializimit- 2 vjeçar
> TOEFL iBT 100 / IELTS 7. 0 / CAE C

Akomodimi

Universiteti ka partneritet me rezidenca studentore ne qender te qytetit . Stafi universitar ndihmon dhe mbështet nxënësit për të gjetur akomodim ne varesi te preferencave te tyre.