Istituto Europeo di Design | Integral

Istituto Europeo di Design

Per me shume se 50 vite, Instituto Europeo di Design ka bashke punuar  ne fushat e edukimit dhe kerkimit ne disiplinen e dizenjimit, modes, komunikimit visual dhe menaxhimit. Aktualisht IED eshte duke zgjeruar lidhje t e tij nderkombetare te cilat leshojne diploma  akademike te nivelit  te pare dhe organizon kurse 3 vjecare, programe Master, zhvillim professional I vazhdueshem dhe kurse trajnuese te avancuara. IED ka kampuse ne Milano, Rome, Turin, Madrit, BArcelone, San Paolo, Venecie, Florence, dhe Kaljari gjithashtu IED ka kampus dhe ne Brazil.
Qe nga viti 1966, IED ka zhvilluar metodologjine e re dhe diversitetin ne mesimdhenije, focus kryesor nepermejt teknologjise dhe eksperimenteve, krijmitarise, strategjive dhe komunikimit te integruar, ceshtjet e marketingut dhe nje form te re profesionalizmi. IED mundeson dhe I ofron kompanive profesioniste te rinj  ne fushat e Modes, Dizajnit dhe Komunikimit.
IED mirepret studente nga kombesi dhe kultura te ndryshme ne kampuset e tij. Me shume se 2000 studente te huaj regjistrohen ne kurse te ndryshme cdo vit. Studentet vijne nga shtete te ndryshme si Lindja e Larget, Amerika Qendrore dhe Jugore dhe Europa. Ne ditet e sotshme numerohet se IED ka trajnuar studente nga 100 kombesi te ndryshme. IED eshte I njohur zyrtarisht, per pjesen me te madhe te kurseve qe ofron, nga Ministria e Edukimit dhe Kerkimit ne shtetet qe IED ka kampuset. Gjithashtu IED ka firmosur kontrata me institucine partnere si per shembull me universitetin e Westminster ne Londer . Progaramet arsimore te IED jane bazuar ne kreditet e kursit.
Programet Kryesore
  • Business, Accounting & Finance and Management
  • Business, Accounting & Finance and Management
  • Business, Accounting & Finance and Management

Bursa

Informacione te pergjithshme


Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:

Akomodimi