Istituto Europeo di Design | Integral

Istituto Europeo di Design

Itali, Spania, Brazilia

Milano, Rome, Barcelona Sao Paulo

Po

Po

Po

Instituto Europeo di Design (IED) është një nga shkollat më të mira të Design në Itali.

Prej 15 vitesh, shkolla është e organizuar në katër disiplina: Design, Fashion, Visual Communication,Managment. Fakultetet përbëhen nga ekspertë dhe profesionistë të kompanive të mirënjohura që operojnë në këto fusha. Shkolla ka partneritet me më shumë se 200 kompani, të cilat ofrojnë programe trajnimi për studentet e vetë.

Sot, IED ka një rrjet ndërkombëtar vazhdimisht në zgjerim që ofron diploma bachelor dhe organizon kurse trevjeçare, programe masteri, zhvillim të vazhdueshëm profesional dhe kurse të avancuara trajnimi.

Shkolla ka kampuse në nëntë qytete – Milano, Torino, Venedik, Cagliari, Firence, Romë, Barcelonë, Madrid dhe Sao Paulo.

Si një shkollë ndërkombëtare, Istituto Europeo di Design mirëpret studentë me kombësi dhe kultura të ndryshme në të gjitha kampuset e saj. Ne të studiojnë rreth 2000 studentë nga 100 vende të ndryshme të botës.

Programet Kryesore
  Programe Bachelor
 • … Graphic Design
 • … Fashion Design
 • … Interior Design
 • … Product Design
 • … Transportation Design
 • … Fashion Stylist and Communication
 • … Jewelry Design
 • … Fashion Marketing and Communication
 • … Photography
 • … Creativ Advertising and Branding
 • … Business Design
 • … Design Management
 • … Fashion Management
 • … Interior Space Design Methodology
 • … Interaction Design
 • … Design for urban environment
 • … Fashion Design
 • … Interior Design
 • … Fashion Communication and Styling
 • … Fashion Marketing
 • … Brand Management and Communication
 • … Arts Management
 • … Fashion Business
 • … Digital Communication and Marketing in Fashion
 • … Proffesional Photography
 • … Business for Arts and Culture

Bursa

IED ofron bursa merite te pjesshme ose te plota te tarifes se shkollimit per programet bachelor qe ofrohen në kampuset në Milano, Como, Firence, Romë, Torino dhe Venedik.

Informacione te pergjithshme


Studentë
1600 studentë të huaj
70000 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve
3 vite: studime universitare
1 vit: master/përgatitje speciale
Viti akademik: 2 semestra
Fillimi i vitit akademik
Tetor- në gjuhën spanjolle dhe angleze
Shtator – në gjuhën italiane
Janar-për kurset 1 vjeçare
Afati i aplikimeve:
30 Gusht-gjuha italiane
15 Shtator- gjuha spanjolle dhe angleze
5 Dhjetor-gjuha angleze, programe 1 vjeçare
Përgatitje gjuhësore për studentët e huaj
Leksione 1 vjeçare- 15 Dhjetor
Leksione gjatë veres- 5 qershor

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe Bachelor :
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 90 / IELTS 6. 5 / CAE C
> Portofol ( sipas specializimit)
Programe Master :
> Diplomë e nivelit të parë (bachelor)
> Stazh sipas specializimit- 2 vjeçar
> TOEFL iBT 100 / IELTS 7. 0 / CAE C

Akomodimi

Universiteti ka partneritet me rezidenca studentore ne qender te qytetit . Stafi universitar ndihmon dhe mbështet nxënësit për të gjetur akomodim ne varesi te preferencave te tyre.