Illinois State University | Integral

Illinois State University

Illinois

Po

Po

Po

Po

Illinois State University është një institucion publik që u themelua në 1857. Ka një regjistrim total studentësh prej 17,987 (vjeshtë 2020), mjedisi i tij është urban dhe madhësia e kampusit është 1,180 hektarë. Ai përdor një kalendar akademik të bazuar në semestra. Illinois State University u rendit si i 202-ti në mesin e universiteteve më të mira Amerikane.

Illinois State University ndodhet në qytetin Normal, rreth 130 milje në jugperëndim të Çikagos. Studentët e diplomuar në Illinois State mund të zgjedhin nga dhjetëra programe, dhe studentët e masterit mund të diplomohen në shumë fusha gjithashtu, duke përfshirë biznesin, arsimin dhe shkencat sociale dhe ato humane. Studentët e vitit të parë në ISU mund të regjistrohen në seminarin Të Mësuarit në Komunitet, i cili u lejon atyre të ndjekin një nga kurset e tyre të para të kolegjit me një grup të vogël bashkëmoshatarësh dhe të mësojnë rreth kolegëve të tyre.

Programet Kryesore
 • Accountancy & Information Systems
 • Professional Accountancy
 • Accounting
 • Accounting Business Analytics
 • Accounting Information Systems
 • BIS Business Analytics
 • Business Information Systems
 • Career Specialty
 • Financial Accounting
 • Actuarial Science
 • Agriculture
 • Agribusiness
 • Agriculture Communications and Leadership
 • Agriculture Teacher Education
 • Agronomy Management
 • Animal Industry Management
 • Animal Science
 • Crop and Soil Science
 • Food Industry Management
 • Horticulture and Landscape Management
 • Pre-Veterinary Medicine
 • Anthropology
 • Biological Sciences
 • Biology Teacher Education
 • Conservation Biology
 • General Biology
 • Molecular and Cellular Biology
 • Physiology, Neuroscience, and Behavior
 • Plant Biology
 • Zoology
 • Business Administration
 • Business Education
 • Business Information Systems
 • Business, Accounting & Finance and Management
 • Chemistry
 • Biochemistry
 • Chemistry
 • Communication Sciences and Disorders
 • Communication Studies
 • Interpersonal Communication
 • Organizational and Leadership Communication
 • Political Communication
 • Computer Networking
 • Computer Science
 • General
 • Web Computing
 • Computer Systems Technology
 • Construction Management
 • Creative Technologies
 • Audio and Music Production
 • Game Design
 • Criminal Justice Sciences
 • Cybersecurity

Bursa

Informacione te pergjithshme


Nr i studenteve:
21,039 studentë
Kohezgjatja e Studimeve :
Programe bachelor : 4 Vite
Programe Master : 1 -1.5 Vite
Viti akademik:
2-3 semestre
Fillimi i vitit akademik :
Gusht, Janar
Afatet e aplikimeve : 1 Mars/ 1 Nentor

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
International Year One:
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 79;
Programe Bachelor :
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 79;
Programet Master:
> Diplomë e shkollës së lartë
> TOEFL iBT 80 > GRE ose GMAT

Akomodimi