HTMi | Integral

HTMi

Luzern, Zvicer

Po

Po

Po

Po

HTMi (Hotel and Tourism Management Institute) në Zvicer përgatit studentët për një karrierë të suksesshme në industrinë e menaxhimit dhe mikëpritjes globale , nëpërmjet ofrimit të sitemit elitar akademik në 5 qendrat e tij  arsimore. Ato janë :  Shkolla për Menaxhimin Ndërkombëtar të Turizmit dhe Hotelerisë , Qendra Ndërkombëtare Kërkimore në fushën e Mikëpritjes, Qendra Ndërkombëtare për Menaxhimin e Eventeve, Qendra për Menaxhimin e Karrierës dhe Qendra për Menaxhimin e Kulinarisë.

Misioni i shkollës për të gjithë studentët është : “Come as Student, Become a Manager.”

Për realizimin e këtij misioni, fokusi i HTMi është t’i ofrojë çdo nxënësi një edukim të cilësisë së lartë, kërkimin e përsosmërisë në gjithçka që ndodh brenda këtij institucioni dhe sigurimin e kushteve bashkëkohore që nevojiten në industrinë e menaxhimit ndërkombëtar të hoteleve dhe turizmit. të sigurojë një organizatë që plotëson nevojat bashkëkohore të industrisë së hoteleve dhe turizmit ndërkombëtar. Kampusi modern është, i vendosur brenda dy hoteleve zvicerane në Kantonin e Lucernit në Zvicër, në një pjesë të njohur të Biosferës së bukur dhe të famshme të UNESCO-s.

Programet Kryesore
  • Programe bachelor :
  • BSc (Honours) Degree in International Hospitality Management
  • BA Degree in International Hotel and Tourism Management
  • BA Degree in International Hotel and Events Management
  • BSc in International Culinary Arts
  • Programe master :
  • Master (MSc) Hospitality and Tourism Management and MBA in Hospitality Management
  • Master of Arts (MA) in Hotel Business Management
  • MBA Hospitality Management

Bursa

Informacione te pergjithshme


Studentët: 35 nacionalitete të ndryshme
Kohëzgjatja e studimeve: (varion)
Programe përgatitore të gjuhës Angleze: 4-20 javë
Diploma Zviceriane – 2.5 vite
Programet Bachelor – 3 vite
Programet Master në Anglisht – 1-2 vite
Viti akademik: 3 semestre
Datat e fillimit: prill
Afatet e aplikimit: 3 muaj para fillimit të semestrit

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Kritetet për aplikim:
Për programet bachelor :
> Diplomë diplomë e shkollës së mesme
> Duke filluar nga TOEFL 61 iBT/IELTS 5. 5 ( në varësi të programit)

Për programet Master :
>Diplomë bachelor
> TOEFL 80 iBT/IELTS 6. 0

Akomodimi