HTMi | Integral

HTMi

Luzern, Zvicer

Po

HTMi (Hotel and Tourism Management Institute) në Zvicer përgatit studentët për një karrierë të suksesshme në industrinë e menaxhimit dhe mikëpritjes globale , nëpërmjet ofrimit të sitemit elitar akademik në 5 qendrat e tij  arsimore. Ato janë :  Shkolla për Menaxhimin Ndërkombëtar të Turizmit dhe Hotelerisë , Qendra Ndërkombëtare Kërkimore në fushën e Mikëpritjes, Qendra Ndërkombëtare për Menaxhimin e Eventeve, Qendra për Menaxhimin e Karrierës dhe Qendra për Menaxhimin e Kulinarisë.

Misioni i shkollës për të gjithë studentët është : “Come as Student, Become a Manager.”

Për realizimin e këtij misioni, fokusi i HTMi është t’i ofrojë çdo nxënësi një edukim të cilësisë së lartë, kërkimin e përsosmërisë në gjithçka që ndodh brenda këtij institucioni dhe sigurimin e kushteve bashkëkohore që nevojiten në industrinë e menaxhimit ndërkombëtar të hoteleve dhe turizmit. të sigurojë një organizatë që plotëson nevojat bashkëkohore të industrisë së hoteleve dhe turizmit ndërkombëtar. Kampusi modern është, i vendosur brenda dy hoteleve zvicerane në Kantonin e Lucernit në Zvicër, në një pjesë të njohur të Biosferës së bukur dhe të famshme të UNESCO-s.

Programet Kryesore
  • Programe bachelor :
  • BSc (Honours) Degree in International Hospitality Management
  • BA Degree in International Hotel and Tourism Management
  • BA Degree in International Hotel and Events Management
  • BSc in International Culinary Arts
  • Programe master :
  • Master (MSc) Hospitality and Tourism Management and MBA in Hospitality Management
  • Master of Arts (MA) in Hotel Business Management
  • MBA Hospitality Management

Bursa

Informacione te pergjithshme


Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:

Akomodimi