Hofstra University | Integral

Hofstra University

New York

Po

Po

Po

Po

Hofstra University ka një komunitet të larmishëm, dinamik ku mund të ndiqni pasionet tuaja, me një qëllim më të madh. Klasat janë të vogla dhe programet janë të përshtatura për të fuqizuar studentët që të kërkojnë, formojnë dhe zbulojnë rrugën e tyre akademike dhe profesionale.

Hofstra University njihet ndërkombëtarisht nga US News & World Report, The Princeton Review, dhe PayScale College ROI. Hofstra është i vetmi universitet që ka pritur tre debate të njëpasnjëshme presidenciale në SHBA (2008, 2012 dhe 2016) dhe një nga tre universitetet e vetme në zonën metropolitane të Nju Jorkut me shkolla të inxhinierisë, mjekësisë dhe ligjit.

Më shumë se 10,000 studentë vijnë nga 88 vende, por ata ndajnë një frymë sipërmarrëse, një kuriozitet për botën dhe një dëshirë për të bërë një ndryshim. Në Hofstra, do të sfidoheni, do të mbështeteni, do të zbuloni anën tuaj më të mirë.

Programet Kryesore
 • Business, Accounting & Finance and Management
 • Accounting
 • Anthropology & Archaeology
 • Art History
 • Arts Education
 • Biology
 • Chemistry
 • Civil Engineering
 • Classics
 • Community Health
 • Comparative Literature
 • Computer Engineering
 • Computer Science
 • Criminology
 • Cybersecurity
 • Dance
 • Dance Education
 • Disability Studies
 • Economics
 • Electrical Engineering
 • Engineering science – Biomedical
 • Engineering science – Civil
 • Entrepreneurship
 • Environmental Resources
 • European Studies
 • Exercise Physiology
 • Film
 • Filmmaking
 • Business, Accounting & Finance and Management
 • Finance
 • Fine Arts
 • Fine Arts Education
 • Forensic Science
 • Food Studies
 • Geography/GIS
 • Geology
 • Global Studies
 • Health Science
 • History
 • Industrial Engineering
 • Information Systems & Business Analytics
 • International Business
 • Journalism
 • Management
 • Marketing
 • Mass Media Studies
 • Mathematical Economics
 • Mathematics
 • Mathematics with Business Applications
 • Meteorology
 • Military Science/ROTC
 • Music Business
 • Music Education
 • Musical Theater
 • Neuroscience
 • Nursing - Fall Term Direct-Entry
 • Philosophy
 • Physical Education
 • Physics
 • Pre-Medical Studies
 • Political Science
 • Psychology
 • Secondary Education
 • Sociology
 • Sports Management
 • Supply Chain Management
 • Sustainability Studies
 • Television
 • Urban Ecology

Bursa

Informacione te pergjithshme


Nr i studenteve:
10,000 studentë
Kohezgjatja e Studimeve :
Programe bachelor : 4 Vite
Programe Master : 1 -1.5 Vite
Viti akademik:
2-3 semestre
Fillimi i vitit akademik :
Gusht, Janar
Afatet e aplikimeve : 1 Mars/ 1 Nentor

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
International Year One:
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 79;
Programe Bachelor :
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 79;
Programet Master:
> Diplomë e shkollës së lartë
> TOEFL iBT 80 > GRE ose GMAT

Akomodimi