Hanze University of Applied Science | Integral

Hanze University of Applied Science

Groningen, Hollandë

Amsterdam - 2 orë

Po

Po

Po

Hanze University of Applied Sciences ndodhet  në qytetin studentor të Groningen. Emri Hanze i referohet Lidhjes Hanseatic, aleancës tregtare mesjetare të qyteteve të Holandës, Gjermanisë, Skandinavisë dhe Zonës Balltike. Qyteti i Groningenit ka një traditë të vjetër ne fushen e tregtisë, por edhe e njohurive, shkencës dhe kulturës. Hanze është një universitet i madh dhe gjithëpërfshirës i shkencave të aplikuara që ka edukuar profesionistë të aftë dhe të përkushtuar për më shumë se dy shekuj.

Universiteti ofron një shumëllojshmëri të programeve ndërkombëtare bachelor dhe master, certifikata dhe programe exchange, si edhe shkollën verore Hanze. Hulumtimet dhe risitë e aplikuara janë shumë të integruara në programet akademike. Hanze ka institucione në Groningen, Assen, Leeuwarden dhe Amsterdam me rreth 26000 studentë dhe 3000 anëtarë të stafit. Hanze University of Applied Sciences trajnon profesionistë të kualifikuar dhe të përkushtuar. Universiteti ofron një mjedis në të cilin nxënësit, hulumtuesit, lektorët dhe kompanitë takohen dhe mësojnë nga njëri-tjetri. Mësimdhënia, hulumtimi dhe praktika profesionale janë të lidhura ngushtë. Detyrat nga praktika profesionale përputhen me metodat e mësimdhënies për çdo degë qe universiteti ofron .

Programet Kryesore
  Programet Bachelor
 • … Classical Music bachelor
 • … Communication & Multimedia Design, major Game Design
 • … Design
 • … Electrical and Electronic Engineering - Sensor Technology
 • … Fine Art
 • … International Business (3 year programme)
 • … International Business (4 year)
 • … International Communication
 • … International Facility Management
 • … International Finance & Control
 • … Jazz bachelor
 • … Marketing Management
 • … Mechanical Engineering
 • … Physiotherapy
 • … Popular Culture
 • … Sport Studies
 • Programe Master
 • … Classical Music
 • … European Master in Renewable Energy
 • … Data Science for Life Sciences
 • … Energy for Society
 • … MSc in Business Studies
 • … Fine Arts - Media, Art, Design & Technology
 • … Fine Arts - Painting
 • … Music
 • … Sensor System Engineering
 • … Sustainable Energy System
 • … New Audiences and Innovative Practice
 • … Master Wind Band Conducting Master
 • … New York Jazz Master
 • … Master of Business Administration (MBA)
 • … European Master in Sustainable Energy System Management
 • … Energy for Society
 • … International Communication
 • … MSc in Business Studies - Interdisciplinary Business Professional
 • … Painting

Bursa

Universiteti ofron bursa merite për disa nga programet Master deri në 10 000 euro. Bursa aplikohet vetëm në tarifen e shkollimit.

Informacione te pergjithshme


Studentë:
8.1% studentë të huaj
26 000 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve:
Programe Bachelor : 3 - 4 vite
Programe Master 1- 2 vite
Viti Akademik:
2 semestra
Pranimi i studenteve të rinj:
Shator
Afati i aplikimeve:
1 Maj

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe bachelor:
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 80 / IELTS 6,0
Programe master :
> Diplomë e shkollës së lartë
> TOEFL iBT 90 / IELTS 6,5

Akomodimi

Universiteti ka partneritet me rezidenca studentore. Stafi universitar ndihmon dhe mbështet nxënësit për të gjetur akomodim ne varesi te preferencave te tyre.