Fulton Montgomery Community College | Integral

Fulton Montgomery Community College

Johnstown, New York, SHBA

New York – 2 orë

Jo

Po

Po

Fulton-Montgomery college është një kolegj i komunitetit në Johnstown, New York, pjesë e Universitetit Shtetëror të New York-ut dhe i shërben qarqeve Fulton dhe Montgomery. Kolegji ofron 45 programe të shkallës dhe certifikimit, 30 klube në kampus, dhe është anëtar i NJCAA. Ne kete kolegj steteror studimet zgjasin 2 vjet.Kryeqyteti i New York ndodhet 120 milje larg ose e thene ndryshe 4 ore me autobuz. Universiteti ofron leksione në të gjitha fushat e shkencave bashkëkohore, arteve dhe kulturës. Sistemi përfshin dy vite studimesh universitare. Profesorët janë shumë të përgatitur nga ana profesionale,të kualifikuar, dhe të dedikuar në zhvillimin profesional të çdo studenti. Ky fillim i mbarë arsimimi është një garanci për një përshtatje sa më të mirë universitare. Fulton Montgomery Community College bën pjesë në State University of New York. Si rezultat, studentët me perfomancat më të mira akademike kanë të garantuar pranimin. Në vitet e mëparshme, të diplomuarit kanë vazhduar studimet në universitete të ndryshme, si Universiteti i Kalifornise- Berkley, Universiteti Shtetëror i Delaware, Emerson College, Universiteti i Massachusetts, në Amherst,New York University dhe shumë të tjera.

Programet Kryesore
  Specializime
 • … Fine Arts AS – 1648
 • … Media Arts and Digital Technology AAS – 1939
 • … Administrative Assistant AAS – 1551
 • … Business Applications Specialist (Certificate) – 1778
 • … Business: Accounting AAS – 0630
 • … Business: Business Administration AAS – 0632
 • … Business: Business Administration AS – 0671
 • … Business: Marketing AAS – 2653
 • … Physical Education and Sport Management (A.A.S.)
 • … Computer Information Systems AAS – 0581
 • … Computer Networking & Cybersecurity AS – 2914
 • … Computer Science AS – 0532
 • … Web and Mobile Applications Development AAS
 • … Health Information Records Management AAS
 • … Health Science AS – 1821
 • … Health Studies AAS – 1731
 • … Nursing AAS – 0622
 • … Radiologic Technology AAS – 0628
 • … Chemical Abuse Counseling (CASAC) AAS – 2720
 • … Criminal Justice AAS – 0640
 • … Criminal Justice AS – 1100
 • … Human Services AA – 1175
 • … Human Services AAS – 0604
 • … Early Childhood Education (Certificate) – 0968
 • … Early Childhood Education AAS – 0605
 • … General Education (Certificate) – 0985
 • … General Studies (Liberal Arts) AA – 0250
 • … Teaching Assistant (Certificate) – 1330
 • … Automation Systems / Mechatronics (Certificate)

Bursa

Universiteti ofron bursa për rezultatet e larta akademike.Shumat e dhëna janë zakonisht ndërmjet 100 dhe 500 dollar amerikan në vit.

Informacione te pergjithshme


Studentë: 100 studentë të huaj 2842 studentë në total Kohëzgjatja e studimeve 2 vite- program transferimi Viti akademik: 2 semestra Fillimi i vitit akademik: Shtator/ Janar Afati i aplikimeve: 4-6 muaj përpara

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe bachelor: > Mosha minimale 17 vjeç > Diplomë e shkollës së mesme > TOEFL iBT 71 Program i kombinuar: > Mosha minimale 17 vjeç > Klasa e 11 me një mesatare mbi 8. 35 > TOEFL iBT 71

Akomodimi