Fontys UAS | Integral

Fontys UAS

Eindhoven

Po

Po

Po

Po

Emri Fontys iu dha këtij Universiteti të Shkencave të Aplikuara më 1 shtator 1996. Emri rrjedh nga fjala latine ‘fons’ që do të thotë ‘burim’, një burim njohurish për studentët. Fontys është një bashkim i disa instituteve holandeze të arsimit të lartë të vendosura në jug të Holandës. Disa nga këto institute u themeluan në fillim të viteve 1900 dhe kanë një histori të gjatë dhe të thellë arsimore.Fontys ofron programe të përshtatshme studimi për çdo student.

Prospekti i Fontys është i shumëanshëm dhe i larmishëm: nga programet me kohë të plotë në ato me kohë të pjesshme, nga diploma e asocuar deri te diploma master dhe nga ato të vogla deri te programet e nderuara. Ne ofrojmë gjithashtu arsim për njerëzit që punojnë, si dhe programe lidhëse dhe zhvillimi të karrierës për arsimin e mesëm dhe të lartë profesional (MBO-HBO) dhe arsimin e lartë profesional dhe arsimin universitar (HBO-WO).

Axhenda Kërkimore Fontys përbën një pjesë integrale të Agjendës së Cilësisë Fontys për arsimin, ku kërkimi është pozicionuar në atë mënyrë që të kontribuojë në përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së arsimit. Fontys zgjedh të lidhë të gjitha kërkimet me arsimin.

Programet Kryesore
 • Business, Accounting & Finance and Management
 • B.Sc. Finance and Control - International Finance and Control
 • B.Sc. Industrial Engineering and Management
 • B.B.A. International Business
 • Bachelor International Communication Management
 • Bachelor Logistics Engineering
 • B.Sc. Logistics Management
 • B.B.A. Marketing Management
 • B.Sc. Marketing Management - Digital Business Concepts
 • Bachelor Mathematical Engineering - Data Science
 • B.A. Trend Research & Concept Creation in Lifestyle
 • B.Sc. Automotive Engineering
 • B.Sc. Electrical and Electronic Engineering
 • B.Sc. Industrial Design Engineering
 • B.Sc. Industrial Engineering and Management
 • Bachelor Logistics Engineering
 • B.Sc. Mechanical Engineering
 • B.Sc. Mechatronics
 • Bachelor Medical Imaging and Radiation Therapy (MIRT)
 • Business, Accounting & Finance and Management
 • Master in Architecture
 • Master in Choreography
 • Master in Performing Public Space
 • Master in Urbanism
 • Master of Music
 • Master in Digital Technology Engineering
 • Master of Science in Business and Management
 • Master of Science in International Logistics / Procurement / Supply Chain Management

Bursa

Deri 5000 EUR në vit.

Informacione te pergjithshme


Studentë:
44,486 Studentë nga 80 vende të ndryshme
Kohëzgjatja e studimeve
4 vite programe universitare
2 vite programe masteri
Viti akademik 2 semestra
Afati i fundit për regjistrim
1 Qershor

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe Bachelor:
> Dëftesë e shkollës së mesme
> IELTS 6,0
> TOEFL 80 pikë
Programe Master:
> Diplomë bachelor
> IELTS 6,5 / TOEFL 85 pikë

Akomodimi