Florida Polytechnic University | Integral

Florida Polytechnic University

Florida

Po

Po

Po

Po

Florida Polytechnic University është një universitet publik në Lakeland, Florida. Krijuar si një universitet i pavarur në 2012, është institucioni më i ri nga 12 institucionet në Sistemin e Universitetit Shtetëror të Florida. Eshtë i vetmi universitet publik politeknik i shtetit dhe përqendrohet vetëm në edukimin STEM.

Institucioni filloi si një kampus i degës së Universitetit të Floriden Jugore, i cili u hap në 1988. Shteti i Florida autorizoi një kampus të ri në 2008, dhe e quajti shkollën Universiteti i Politeknikut të Jugut Florida. Florida Poly u hap më 25 gusht 2014 me një klasë përuruese prej 554 studentësh.

Florida Poly ka një një kampus prej 170 hektarësh .Ndërtesa e Universitetit për Inovacionin, Shkencën dhe Teknologjinë (IST), e projektuar nga arkitekti Santiago Calatrava, është shtëpia e një laboratori 3-D, laboratorit të lojrave dhe mediave kibernetike, laboratorit të sigurisë kibernetike, laboratorit të robotikës.Përveç kësaj, Florida Poly është universiteti i parë, biblioteka e kampusit e të cilit është plotësisht dixhitale.

Programet Kryesore
 • Applied Mathematics
 • Business Analytics
 • Computer Engineering
 • Computer Science
 • Cybersecurity Engineering
 • Data Science
 • Electrical Engineering
 • Engineering Physics
 • Environmental Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Applied Mathematics
 • Business Analytics
 • Computer Engineering
 • Computer Science
 • Cybersecurity Engineering
 • Data Science
 • Electrical Engineering
 • Engineering Physics
 • Environmental Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Computer Science
 • Data Science
 • Engineering
 • Engineering Management

Bursa

Në bazë merite!

Informacione te pergjithshme


Nr i studenteve:
1,300 studentë
Kohezgjatja e Studimeve :
Programe bachelor : 4 Vite
Programe Master : 1 -1.5 Vite
Viti akademik:
2-3 semestre
Fillimi i vitit akademik :
Gusht, Janar
Afatet e aplikimeve : 1 Mars/ 1 Nentor

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
International Year One:
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 79;
Programe Bachelor :
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 79;
Programet Master:
> Diplomë e shkollës së lartë
> TOEFL iBT 80 > GRE ose GMAT

Akomodimi