Florida Atlantic University | Integral

Florida Atlantic University

Florida

Po

Po

Po

Po

Florida Atlantic University është një institucion publik që u themelua në vitin 1961. Ka një regjistrim total universitar prej 25,562 (vjeshtë 2020), mjedisi i tij është qyteti dhe madhësia e kampusit është 850 hektarë. Ai përdor një kalendar akademik të bazuar në semestra. Renditja e Universitetit Atlantik të Floridës në edicionin 2022 të Kolegjeve më të Mirë është Universitetet Kombëtare, #277. Shkollimi dhe tarifat e tij brenda shtetit janë 6,099 dollarë; Shkollimi dhe tarifat jashtë shtetit janë 21,655 dollarë.

Programet Kryesore
 • Drama and Dramatics/Theatre Arts, General
 • Music Management and Merchandising
 • Music, General
 • Business
 • Accounting
 • Business Administration and Management, General
 • Economics, General
 • Computer Technology/Computer Systems Technology
 • Criminal Justice/Safety Studies
 • Hospitality Administration/Management, General
 • Multi-/Interdisciplinary Studies, General
 • Security and Protective Services, Other
 • STEM
 • Architecture (BArch, BA/BS, MArch, MA/MS, PhD)
 • Environmental Design/Architecture
 • Kinesiology and Exercise Science
 • Mathematics, General
 • Mechanical Engineering
 • Ocean Engineering
 • Physics, General
 • Surveying Engineering
 • Social Science
 • Anthropology
 • City/Urban, Community and Regional Planning
 • Physiological Psychology/Psychobiology
 • Psychology, General
 • Social Sciences, General
 • Biology/Biological Sciences, General
 • Chemistry, General
 • Civil Engineering, General
 • Computer Engineering, General
 • Computer and Information Sciences, General
 • Electrical, Electronics and Communications Engineering
 • Linguistics
 • Philosophy
 • Spanish Language and Literature
 • Law and Politics
 • Geography
 • Political Science and Government, General
 • Public Administration
 • Social Work
 • Sociology
 • Finance, General
 • International Business/Trade/Commerce
 • Management Information Systems, General
 • Marketing/Marketing Management, General
 • Real Estate
 • Education
 • Education, General
 • Elementary Education and Teaching
 • English/Language Arts Teacher Education
 • Mathematics Teacher Education
 • Music Teacher Education
 • Science Teacher Education/General Science Teacher Education
 • Social Science Teacher Education
 • Special Education and Teaching, General
 • Health
 • Health Services/Allied Health/Health Sciences, General
 • Health/Health Care Administration/Management
 • Nursing/Registered Nurse (RN, ASN, BSN, MSN)
 • Humanities
 • Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric
 • Digital Communication and Media/Multimedia
 • English Language and Literature, General
 • French Language and Literature
 • History, General
 • Jewish/Judaic Studies
 • Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities, Other
 • Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies

Bursa

Informacione te pergjithshme


Nr i studenteve:
30,377 studentë
Kohezgjatja e Studimeve :
Programe bachelor : 4 Vite
Programe Master : 1 -1.5 Vite
Viti akademik:
2-3 semestre
Fillimi i vitit akademik :
Gusht, Janar
Afatet e aplikimeve : 1 Mars/ 1 Nentor

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
International Year One:
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 79;
Programe Bachelor :
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 79;
Programet Master:
> Diplomë e shkollës së lartë
> TOEFL iBT 80 > GRE ose GMAT

Akomodimi