European University

Themeluar në vitin 1973, Shkolla e Biznesit të BE-së (EU) është një shkollë ndërkombëtare bznesi, trefish e akredituar me kampuse të shumta. Veç kësaj, ka klasa të vogla dinamike të ofruara në anglisht, nxënësit e BE-së studjojnë në mjedis ndërkombëtar, duke përfituar ndërkohë më të mirën e të dy kurrikulave akademike të Amerikës së Veriut dhe Evropës.

 

Shkolla e Biznesit të BE-së ka një rrjet global, me kampuset kryesore në Gjenevë dhe në Montreux në Zvicër; Barcelona në Spanjë; dhe Munich në Gjermani. Transferet në mes kampuset janë lehtësisht të arritshme dhe studentët janë të inkurajuar për të bërë më të madhe të mundësive të tilla. Studentët mund të marrin pjesë në shkëmbimet intercampus brenda BE-së dhe me institucionet partnere në U.S.A., Kinë, të Mbretërisë së Bashkuar, Tailanda, Malajzia, Tajvani, Meksika, Brazili, Kazakistani, Kanadaja dhe Rusia ndër të tjera.European University (EU) ofron programe te arsimit e biznesit ne gjuhen angleze. Shkolla i klasifikon keto programe ne bachelor dhe master, te tilla si programet ne administrim biznesi. Universiteti gjithashtu ofron diploma ne disa fusha te arsimit te menaxhimit si komunikimi dhe marredheniet me publikun, menaxhimin e sistemeve te informacionit, menaxhimin e pasurise, financave bankare dhe financave të korporatave.