EU Business School | Integral

EU Business School

Zvicer, Spanje, Gjermani

Zvicer, Spanje, Gjermani

Po

Po

Jo

EU Business School, themeluar më 1973, është një shkollë private ndërkombëtare biznesi, trefish e akredituar me kampuse të shumta. Universiteti ka një rrjet global, me kampuset kryesore në Gjenevë dhe në Montreux në Zvicër; Barcelonë në Spanjë; dhe Munich në Gjermani. Ky rrjet u mundëson studenteve të transferojnë studimet e tyre në një nga kampuset e tjera. Studentët mund të marrin pjesë në shkëmbimet intercampus brenda EU-së, si edhe me institucionet partnere në SHBA, Mbretërinë e Bashkuar, Kanada, Lindjen e Mesme, Azi. Universiteti ofron programe studime bachelor dhe master në fushën e biznesit, në gjuhën angleze. Këto programe i japin mundësinë studentëve të eksplorojnë botën e biznesit ndërkombëtar, përmes një kurrikule të larmishme.

EU ka një komunitet studentor multikulturor prej më shumë se 100 nacionalitete dhe një rrjet të gjerë të diplomuarve prej 27,000 studentësh. Sistemi akademik është fleksibël dhe modern në të gjitha fushat e tij, ku nxënësit zhvillojnë dhe përsosin aftësitë personale dhe profesionale, fitojnë njohuri dhe përvoja të vlefshme. Mësuesit sigurojnë realizimin e një edukimi të vërtetë të një niveli të lartë pasi lëndët studimore kërkojnë një përqëndrim të madh. Mësimdhënia organizohet në klasa të vogla, nëpërmjet të cilave universiteti promovon të mësuarit personal dhe bashkëpunues. Studentët gjithashtu kanë mundësinë të komunikojnë me udhëheqësit e bizneseve ndërkombëtare përmes seminareve dhe konferencave që universiteti zhvillon, si edhe vizitave të tyre në kampus.

Universiteti ofron diploma te dyfishta , diplomën e vetë dhe diploma të njohura shtetërore përmes partnerëve akademik të akredituar, si University of Derby dhe  University of Roehampton në UK dhe Universiteti Católica de Murcia (UCAM) në Spanjë.

Programet Kryesore
  Programe Bachelor:
 • BBA - Bachelor of Business Administration
 • BA - Bachelor of Arts in Communication & Public Relations
 • BA - Bachelor of Arts in Leisure & Tourism Mgmt.
 • BA - Bachelor of Arts in International Relations
 • BA - Bachelor of Arts in Sports Mgmt.
 • BS - Bachelor of Science in Digital Media Mgmt.
 • BA - Bachelor of Arts in Business & Sustainability Mgmt.
 • BA - Bachelor of Arts in Business & Design Mgmt.
 • BA - Bachelor of Arts in Family Business Mgmt.
 • BA - (Hons) in Business Managemnt
 • BA - (Hons) in Business Mgmt. and International Business
 • BA - (Hons) in Business Mgmt. and Marketing
 • BA - (Hons) in Business Mgmt. and Finance
 • BA - (Hons) in Business Mgmt. and Enterprise
 • BA - (Hons) in Business Mgmt. and Human Resources Mgmt.
 • Programe doktorati (PhD):
 • European University Doctorate/DBA
 • MBA me specializim në fushen:
 • MBA - International Business
 • MBA - Communication & Public Relations
 • MBA - International Marketing
 • MBA - Global Banking & Finance
 • MBA - Leisure & Tourism Management
 • MBA - Entrepreneurship
 • MBA - Leadership
 • MBA - E-Business
 • MBA - Sports Management
 • MBA - Human Resources Management
 • MBA - Design Management
 • MSc - International Management (University of Roehampton)
 • MBA - (University of Roehampton)

Bursa

Universiteti ofron bursa në bazë merite deri në 30% të tarifës së shkollimit për studimet bachelor dhe master. BURSA STUDENT AMBASSADOR deri në 2000 EUR.

Informacione te pergjithshme


Studentë: 6000
Kohëzgjatja e studimeve :
3 vite- programe bachelor
1 vit- MBA
Viti universitar
Programe bachelor: 2 semestra
Programe masteri: 3 semestra
Fillimi i vitit akademik:
Tetor – Shkurt (programe bachelor)
Shtator, Janar, Mars (programe masteri)
Afati i aplikimeve:
Minimumi 3 muaj përpara fillimit të vitit akademik

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Programe bachelor:
> Dëftesë pjekurie
> TO EFL iBT 80 pikë / IELTS 6,0 pikë
Programe master:
> Diplomë bachelor
> Toefl iBT 89+ pikë/ IELTS 6,5 pikë
> GMAT ( i rekomandueshëm)
> 2-3 vite eksperiencë profesionale

Akomodimi

Ofron akomodime per studentet e vete , ne partneritet me rezidenca private.