Dundalk Institute of Technology (DkIT) | Integral

Dundalk Institute of Technology (DkIT)

Dundalk Institute of Technology (DkIT) është një nga institutet kryesore për arsimin e lartë në Veri-Lindje të Irlandës. DkIT ka bashkëpunuar me Universitetin e Qytetit të Dublinit (DCU) për të siguruar programe akademike me reputacion, lehtësi të shkëlqyera për kërkime dhe shërbime të përbashkëta. Për 40 vitet e kaluara, instituti është përpjekur të sigurojë qasje të lehtë në mundësi të shkëlqyera arsimore, të kryejë kërkime në fusha që kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në mësimdhënie, mësimnxënie dhe zhvillimin ekonomik rajonal. Përveç kësaj, instituti është i përkushtuar të punojë me disa partnerë rajonalë dhe kombëtarë për çështje që lidhen me qëndrueshmërinë. Klasat e vogla sjellin rritjen e ndërveprimit midis pedagogëve dhe studentëve, duke rritur kështu rezultatet e studentëve. Qendra e Mësimit Studentor të institutit ofron shërbime të ndryshme mbështetëse për personat që largohen nga shkolla dhe nxënësit gjatë gjithë jetës. Përveç kësaj, studentët ndërkombëtarë si dhe ata kombëtarë mund të gëzojnë një sërë lehtësirash të tilla si shërbimet mjekësore, shërbimet e këshillimit për karrierën, shërbimin e kishës dhe objektet e akomodimit në kampus.

DKIT ofron disa programe akademike me reputacion përmes katër shkollave të tij kryesore:

Shkolla e Biznesit dhe Shkencave Humane
Shkolla e Inxhinierisë
Shkolla e Informatikës & Arteve Krijuese
Shkolla e Shëndetit dhe Shkencës

Programet Kryesore
 • Accounting & Finance
 • Business
 • Health and Physical Activity
 • Construction Management
 • Computing in Software Development
 • Business and Management
 • Engineering in Civil Engineering
 • Learning and Teaching
 • Computing
 • Data Analytics
 • Strategic Data Analytics for Business
 • Building Surveying
 • Entrepreneurship and Marketing
 • Music Technology

Bursa

Informacione te pergjithshme


 • Programe përgatitore për studentët ndërkombëtarë
 • Klasa të vogla, ofrohet një qasje më praktike dhe mjedisi është interaktiv dhe stimulues për të mësuar
 • 2/3 e të gjitha programeve përfshijnë programe praktike për zhvillimin e përvojës profesionale
 • Vetëm një orë larg nga Dublini dhe Belfasti, kostoja e jetesës në Dundalk është 50% më e ulët se në kryeqytet

 • Kushtet e Pranimit

  Viti pergatitor:

  Akomodimi