Coventry University | Integral

Coventry University

Coventry, Londër, Scarborough Britania e Madhe

Birmingham - 30 min. Londër - 2 orë Leeds - 2 orë

Po

Po

Po

Coventry University është një universitet modern, me një traditë krenare në ofrimin e arsimit të lartë cilësor dhe fokusin në kërkimet shkencore. I themeluar më 1843, universiteti ka një traditë 175 vjeçare në ofrimin e mësimdhënies cilësore të arsimit të lartë.  Kampusi universitar ndodhet në qendër të qytetit te Coventry dhe është vazhdimisht në zhvillim. Universiteti planifikon investime të përvitshme për kampusin e vet në mënyrë që ti ofrojë studentëve të vetë ambiente dhe kushte sa më të mira studimi. Ai i ofron studenteve të vetë pajisjet më moderne në të gjitha disiplinat akademike, duke përfshirë laboratorët e lëndëve shkencore, studiot artistike, qendrat e informatikës etj.

Coventry university jep një kontribut të madh për qytetin e Coventry, duke i dhënë qytetit një atmosferë miqësore dhe gjallëruese, si edhe duke nxitur partneritete të sukseshme biznesi. Për vitin 2019, Coventry është emëruar si Qyteti Europian i Sportit dhe për vitin 2021 si Qyteti i Kulturës në Mbretërinë e Bashkuar.

Coventry University renditet i 13-ti sipas The Guardian University Guide 2018 dhe për 7 vite rradhazi universiteti është vlerësuar  si  TOP UK Modern University. 97% e studentëve të diplomuar me sukses punësohen në kompani të njohura ndërkombëtare. Coventry i përgatit studentet e vetë për një karrierë të sukseshme, duke i ndihmuar të fitojnë njohurinë, aftësinë dhe ekperiencën e nevojshme për punëdhënësit. Universiteti ka partneritet me kompani të mirënjohura si Jaguar Land Rover, GE Aviation, PwC, DHL and Intel, në të cilat janë punësuar disa nga të diplomuarit e vetë.

Programet Kryesore
  Viti përgatitor :
 • Business, Accounting&Finance and Management
 • Engineering and science
 • Social science
 • Life sciences
 • Health&Social Care
 • Law & Practice
 • Digital Technologies


 • Programe Bachelor :
 • Dietetics
 • Biological&Chemical Sciences
 • Biomedical Science
 • Automotive Design
 • Aviation Management
 • Economics
 • Disaster Management and Emergency Planning
 • Business , Accounting&Finance
 • Advertising and Marketing
 • Transport Management and Logistics
 • Journalism and Media
 • Music Technology
 • Civil Engineering
 • Architecture
 • Fine Art
 • Graphic Design
 • International Law
 • International Hospitality and Tourism
 • Psychology
 • Sport&Exercise Psychology
 • Computers, Networking and Communications Technology
 • Games Technology
 • Computer Science


 • Programe Master : Të gjitha specializimet e mësipërme plus:
 • MBA in Enterpreneurship and Innovation
 • MBA in Global Business
 • MBA in Aviation Management
 • Disaster Management
 • MBA in Global Financial Service
 • MBA in Information Technology
 • Banking and Finance
 • MBA in Logistics
 • MBA in Marketing
 • Global Journalism
 • MBA in Oil and Gas Management
 • International Business Managment
 • Design and Transport
 • Dance Making and Perfomance
 • Graphic Design
 • Illustration and Animation
 • Defence and Security Engineering
 • Design and Transport
 • Engineering Business Management
 • Civil Engineering
 • Environmental Management
 • Music Composition
 • Terrorism, International Crime and Global Security
 • Human Resource Management
 • Diplomacy Law and Global Change
 • Cyber Security Management
 • Aerospace Engineering

Bursa

Studentët mund të përfitojnë bursa të ndryshme merite në bazë të rezultateve akademike deri në vlerën £1500.

Informacione te pergjithshme


Studentë:
2600 studentë të huaj
12000 studentë në total
Kohëzgjatja e studimeve
Programe universiteti: 3 vite
Programe universiteti + stazhi: 4 vite
Master: 1 vit
Viti akademik
2 semestra- shtator/qershor
Pranimi i studentëve të rinj
shtator-janar
Afati i regjistrimeve:
1 Qershor / 15 Nëntor
3-4 muaj përpara - master

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
Viti përgatitor:
Diploma e shkollës së mesme
IELTS UKVI 5.0
Programe Bachelor:
Diploma e shkollës së mesme + viti përgatitor
IELTS UKVI 6. 5 pike
Programe Master:
Diploma e nivelit të parë (bachelor) në një fushë të ngjashme
IELTS UKVI 6,5 pikë

Akomodimi

Universiteti ka 14 konvikte të veta në Coventry. Për sa i përket kampusit në Londër, universiteti kujdeset për të siguruar opsione të ndryshme akomodimi sipas buxhe­tit.