Concordia University Chicago | Integral

Concordia University Chicago

Illinois

Po

Po

Po

Po

Concordia University Chicago është një shkollë private, fetare në një mjedis periferik në River Forest, Illinois. Universiteti Concordia i Çikagos u themelua në 1864 dhe tani regjistron rreth 6,132 studentë në vit, duke përfshirë 1,515 studentë. Universiteti Concordia i Çikagos ofron strehim në kampus për studentët. Shumica e studentëve jetojnë në banesa jashtë kampusit.

Ka shumë mënyra që studentët të përfshihen në Universitetin Concordia të Çikagos! Të pëlqen muzika apo performanca? Këndoni në një kor ose interpretoni me një nga grupet teatrore të Universitetit Concordia të Çikagos.

Të interesuar për gazetari apo komunikim? Studentët e Universitetit Concordia të Çikagos mund të shkruajnë për gazetën e kampusit, të drejtojnë një emision radiofonik ose të jenë producentë për kanalin televiziv të drejtuar nga studentët.

Programet Kryesore
 • Business, Accounting & Finance and Management
 • Educational Administration
 • Kinesiology and Exercise Science
 • Business
 • Teaching
 • Physical Education Teaching and Coaching
 • English and Reading Teacher Education
 • Specialized Teaching and Education
 • Sport and Fitness Management
 • Educational Technology
 • Counseling Psychology

Bursa

Informacione te pergjithshme


Nr i studenteve:
6,132 studentë
Kohezgjatja e Studimeve :
Programe bachelor : 4 Vite
Programe Master : 1 -1.5 Vite
Viti akademik:
2-3 semestre
Fillimi i vitit akademik :
Gusht, Janar
Afatet e aplikimeve : 1 Mars/ 1 Nentor

Kushtet e Pranimit

Viti pergatitor:
International Year One:
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 79;
Programe Bachelor :
> Diplomë e shkollës së mesme
> TOEFL iBT 79;
Programet Master:
> Diplomë e shkollës së lartë
> TOEFL iBT 80 > GRE ose GMAT

Akomodimi